Έτοιμο να πιάσει δουλειά είναι το νέο απορριμματοφόρο του Δήμου Σοφάδων καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι σχετικές διαδικασίες που απαιτούνταν.

Το νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο, που θα συμβάλλει στην άμεση αναβάθμιση της λειτουργίας του τομέα Καθαριότητας και στην ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων, θα βγει στην πόλη των Σοφάδων την Πέμπτη 27/7.
Το νέο απορριμματοφόρο έχει σύγχρονες προδιαγραφές και μέσα ασφαλούς λειτουργίας.
Η προμήθεια, έγινε μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και η συμβατική αξία ανήλθε περίπου στα 150.000 ευρώ. Το νέο απορριμματοφόρο εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της δημοτικής αρχής να εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό και τις υποδομές του, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του, προς όφελος όλων των δημοτών.

zzxxz 2

zzxxz 1