ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟ 24-7-2023 ΕΩΣ 25-8-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 7:45 ΕΩΣ ΚΑΙ 15:00