Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π.  “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018 και στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς και μια Ειδική Παιδαγωγό.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς του Δήμου  με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο, διασυνδέοντας τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Σοφάδων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

Αναλυτικότερα το  Κέντρο Κοινότητας Σοφάδων κατά το 1ο εξάμηνο του 2023 εξυπηρέτησε:

  • 117 ωφελούμενους εκ των οποίων 35 γυναίκες και 82 άντρες κατά το μήνα Ιανουάριο
  • 94 ωφελούμενους εκ των οποίων 28 γυναίκες και 66 άντρες κατά το μήνα Φεβρουάριο
  • 89 ωφελούμενους εκ των οποίων 33 γυναίκες και 56 άντρες κατά το μήνα Μάρτιο
  • 62 ωφελούμενους εκ των οποίων 21 γυναίκες και 41 άντρες κατά το μήνα Απρίλιο
  • 111 ωφελούμενους εκ των οποίων 39 γυναίκες και 72 άντρες κατά το μήνα Μάιο και
  • 127 ωφελούμενους εκ των οποίων 49 γυναίκες και 78 άντρες κατά το μήνα Ιούνιο.

 

Συνολικά διαχειρίστηκε 970 αιτήματα. Τα αιτήματα αφορούσαν : ενημέρωση και αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ανασφάλιστους υπερήλικες, το επίδομα γέννησης, πληροφόρηση & αίτηση για αναπηρικά επιδόματα, για επίδομα στέγασης, για συσσίτιο, Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ, για ΚΕΠΑ, για το επίδομα ανασφάλιστων υπερήλικων ομογενών από την Αλβανία, συμβουλευτική υποστήριξη, διαμεσολαβήσεις σε φορείς και υπηρεσίες  κ. α.

 

Αριθμός αιτημάτων κατά μήνα εργασίας του Κέντρου Κοινότητας για το 1ο εξάμηνο του έτους 2023.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Κοινότητας                                                    

Δ/νση: Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα                           

Κτήριο ΚΑΠΗ (2ος όροφος)                                      

Τηλ. 2443353327-8 & 2443353334                                                     

Fax: 2443353328         

Email: kentrokoinothtas@sofades.gr

 

Το Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).