Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την λήξη της σχολικής χρονιάς 2022-2023 και την υποχρέωση των γονέων της παραλαβής των απολυτηρίων και τίτλων προόδου από τα Δημοτικά Σχολεία που φοιτούν Ρομά μαθητές, η Κοινωνιολόγος και ο Διαμεσολαβητής του Παραρτήματος Ρομά πραγματοποίησαν ενημερωτικές επισκέψεις στους δυο Οικισμούς Ρομά. Έγινε διανομή έντυπου υλικού (φυλλάδια) και σε εμφανή σημεία (καταστήματα εστίασης) έγινε ανάρτηση αφισών με στόχο την κινητοποίηση και ενημέρωση των γονέων. Επίσης, στο πλαίσιο των καθημερινών εξυπηρετήσεων του Παραρτήματος  οι Ρομά ενημερώθηκαν για την υποχρέωση παραλαβής των αποδεικτικών φοίτησης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

 

 

Το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων (Υποέργο ΙΙ)  υλοποιείται ως μέρος της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων” στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.