Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Σοφάδων, για τη νέα σχολική χρονιά 2023-2024, θα είναι από 24 Μαϊου 2023 έως 20 Ιουνίου 2023.

Προϋπόθεση εγγραφής τα νήπια να συμπληρώνουν τα 2.5 έτη μέχρι 30 Αυγούστου 2023. Επίσης θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις για τα νήπια που θα συμπληρώνουν τα 2.5 έτη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2023-2024.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΕΙΝΑΙ:

 

1) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού .

2) Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.

3) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους

4) Βεβαίωση παιδιάτρου.

5) Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας εάν εργάζεται.

6) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εργασίας.

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Σοφάδων και ώρες 09.00-12.00.π.μ.

Η αίτηση εγγραφής νηπίου καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό εγγραφής υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Σοφάδων είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (ΕΣΠΑ)  της ΕΕΤΑΑ. Οι γονείς που εμπίπτουν στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση και σε αυτό και να παραλάβουν την αξία της τοποθέτησης (voucher).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά από ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ.

Βασική προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΛΙΑΣ

Αρχεία για κατέβασμα στον υπολογιστή σας:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ