Ολοκληρώθηκε στις 16 Μαΐου στο Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων  το επιμορφωτικό σεμινάριο 50 ωρών με τίτλο «Εκμάθηση της τέχνης του Κουρέα»  σε τμήμα νεαρών ανδρών Ρομά ηλικίας 18-29 ετών.

Το σεμινάριο επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Παραρτήματος Ρομά με την ΑΝΚΑ, η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα «Young Entrepreneurs Succeed (YES!)» που σαν στόχο έχει την  ενεργοποίηση των άνεργων νέων και την υποστήριξή τους στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.

Το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων υλοποιείται ως μέρος της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων” (Υποέργο ΙΙ) στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.