Ο αρμόδιος Εντεταλμένος Σύμβουλος Δασών   του Δήμου Σοφάδων, έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις των Τ.Σ.  ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ,  ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ, ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ και ΡΕΝΤΙΝΑΣ ανακοινώνει ότι την 29/05/2023  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ,  στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας ΚΕΔΡΟΥ και ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών (αντίστοιχων Τοπικών Συμβουλίων σε κάθε περίπτωση),θα διεξαχθεί Μειοδοτικός φανερός διαγωνισμός για την κοπή και εξωδάσωση των καυσόξυλων των ατομικών αναγκών των κατοίκων  των ανωτέρω  Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος 2023.

 

Η ώρα  για κάθε διαγωνισμό θα είναι:

 

ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ από 09:00 έως 09:30 π.μ.
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ από 09:30 έως 10:00 π.μ.
ΘΡΑΨΙΜΙ από 10:00 έως 10:30 π.μ.
ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ από 10:30 έως 11:00 π.μ.
ΡΕΝΤΙΝΑ από 11:00 έως 11:30 π.μ.

 

Αρχική τιμή για τις Τ.Κ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ, ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ, ΡΕΝΤΙΝΑΣ ορίζεται το ποσό των (40,00 €) ανά τόνο (για κοπή, εξωδάσωση και συγκέντρωση στο δασόδρομο σε στοιβάδες για μέτρηση) ενώ για την Τ.Κ. Αηδονοχωρίου ορίζεται το ποσό των (60,00 €) ανά τόνο (για κοπή, εξωδάσωση και συγκέντρωση στο δασόδρομο σε στοιβάδες για μέτρηση, την μεταφορά στα σπίτια των κατοίκων). Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου επιβαρύνσεις (ΙΚΑ, ΦΠΑ, φόροι και λοιπά έξοδα που πιθανόν προκύψουν) και θα καταβληθεί από τους δικαιούχους καυσοξύλων για το έτος 2023 των ανωτέρω Τ.Κ.

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν πρώτα οι μόνιμοι κάτοικοι των αντίστοιχων Τ.Κ., εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, έπειτα από τους μόνιμους κατοίκους της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας, εάν πάλι δεν υπάρξει ενδιαφέρον δικαίωμα αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Τ.Κ. του Δήμου Σοφάδων  και σε διαφορετική περίπτωση οι κάτοικοι του Περιφερειακής Ενότητας  Καρδίτσας.

Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνισμός από τους ανωτέρω,  κριθεί άγονος, θα επαναληφθεί χωρίς καμία άλλη γνωστοποίηση την Τρίτη 06/06/2023 στον ίδιο τόπο και αντίστοιχα τις ίδιες ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους Πρόεδρους της αντίστοιχης  Τοπικής Κοινότητας.