Ολοκληρώθηκε η δράση καταπολέμησης της σχολικής διαρροής που πραγματοποιήθηκε από το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων σε συνεργασία με το τμήμα ΖΕΠ του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων. Συγκεκριμένα τον Μάρτιο και Απρίλιο 2023 η κοινωνιολόγος Όλγα Γκουζιώτη, ο διαμεσολαβητής Κώστας Καλλιώρας του Παραρτήματος Ρομά και ο κοινωνικός λειτουργός του τμήματος ΖΕΠ Βασίλειος Κοθώνας του 4ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποίησαν παρεμβάσεις στην κοινότητα Ρομα με στόχο την ενίσχυση και στήριξη της σχολικής φοίτησης των παιδιών Ρομά.
Δημιουργήθηκε έντυπο εικονογραφημένο υλικό (αφίσες – φυλλάδια) τα οποία τοποθετήθηκαν σε καταστήματα των Ρομά και διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια. Έγιναν κατ οίκον επισκέψεις από το κλιμάκιο των ανωτέρω επαγγελματιών και ενημερώθηκαν τόσο οι γονείς, όσο και μικροί μαθητές που βρέθηκαν να περιφέρονται στους οικισμούς, για την αναγκαιότητα της σχολικής φοίτησης και τη σύνδεση της σχολικής φοίτησης με την καταβολή επιδομάτων στα οποία οι Ρομά (λόγο κριτηρίων) έχουν πρόσβαση. Στόχος της παρέμβασης ήταν η ενίσχυση της έννοιας του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και ο τονισμός της επίδρασης που έχει σ’ αυτό το οικογενειακό περιβάλλον και κατ επέκταση η ενημέρωση και ενίσχυση των οικογενειών για τη στήριξη της σχολικής φοίτησης των παιδιών τους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντός του οικισμού συμπλήρωσε αρμονικά τις πρώτες ενημερώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε γονείς στο χώρο δραστηριοτήτων του παραρτήματος Ρομά, κατά τους μήνες Οκτώβριο 2022 – Δεκέμβριο 2022.

Αφίσα Δράσης

 

Το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων υλοποιείται ως μέρος της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων” (Υποέργο ΙΙ) στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.