Την Πέμπτη 20/4/2023 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά η δράση  «Κανόνες στο Σχολείο-Γνωριμία με τα συναισθήματα», κατόπιν συνεργασίας της παιδαγωγού του Κέντρου Κοινότητας Ελένης Σαλταγιάννη και της κοινωνιολόγου του Παραρτήματος Ρομά  Όλγας Γκουζιώτη  και του διαμεσολαβητή Κώστα Καλλιώρα. Στη δράση συμμετείχαν 19 μαθητές του 4ου Δημοτικού σχολείου Σοφάδων.

Στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μικρών μαθητών αναφορικά με τη σχολική φοίτηση και την τήρηση των κανόνων της σχολικής κοινότητας, καθώς επίσης και τη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση. Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές  ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, συνάπτουν σχέσεις με συνομηλίκους, παίζουν, χαίρονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαμορφώνοντας σταδιακά συμπεριφορές και στάσεις ζωής. Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου και να επιτευχθούν οι στόχοι του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη και η τήρηση κανόνων.

Οι μικροί μαθητές συμμετείχαν με κέφι και δημιουργικότητα, καθώς  παρακολούθησαν προβολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, ζωγράφισαν και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εξέφρασαν απόψεις και συναισθήματα. 

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.