Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων στις 20-9-2022 πραγματοποίησε ενημερωτική δράση για την Παιδική Κακοποίηση, με τη διανομή έντυπου υλικού. Σκοπός ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών που διαβιούν στα όρια του Δήμου Σοφάδων, σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Παιδικής Κακοποίησης. Στόχο της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσε η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων Παιδικής Κακοποίησης.

Φυλλάδιο για την παιδική κακοποίηση

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.