-Πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις στις ΤΚ Λεονταρίου και Κέδρου που ικανοποιούν πάγια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών

 

-Επιβεβαιώνεται η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την ουσιαστική υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού και γενικότερα της τοπικής οικονομίας

Στοχευμένες παρεμβάσεις  συνολικού ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στις ΤΚ Λεονταρίου και Κέδρου του Δήμου Σοφάδων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007 – 2013 που ικανοποιούν πάγια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, αλλά παράλληλα δίνουν νέα αναπτυξιακή προοπτική στις περιοχές αυτές.

 

Πρόκειται αναμφίβολα για μια μεγάλη επιτυχία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου που σε διάστημα 50 περίπου ημερών κατέθεσαν ολοκληρωμένες και πλήρως τεκμηριωμένες προτάσεις στο αρμόδιο Υπουργείο.

 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Σοφάδων στην αρ. 19534/2-10-2014 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» και στο πλαίσιο του άξονα 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ στις ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» υπέβαλε στις 27/11/2014  δυο προτάσεις που έχουν ως φυσικό αντικείμενο την αναβάθμιση και την ανάδειξη των ορεινών οικισμών Κέδρου και Λεονταρίου και εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ)/ Άξονας 3 «Ποιότητα Ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» / Μέτρο 3.22 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Με πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (3 και 18 Μαρτίου 2015)  οι δυο προτάσεις εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

Η ένταξη των δύο παραπάνω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» έρχεται να επιβεβαιώσει την δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την ουσιαστική υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού και γενικότερα της τοπικής οικονομίας με συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες.

Οι παρεμβάσεις

 

Και οι δυο προτάσεις έχουν στόχο την ανάδειξη των φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής τους, την προστασία και ανάδειξη του οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Κέδρου και του Λεονταρίου.

Όπως άλλωστε τονίζεται στην πρόταση, η συνεχής προστασία και διατήρηση της φυσικής και οικιστικής κληρονομιάς και των τόπων με κληρονομιά αποτελεί βασική αναπτυξιακή στρατηγική.

Και οι δυο οικισμοί έχουν τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά με βαρύνουσα πολιτισμική διάσταση.

 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ , ΠΡ/ΣΜΟΥ 600.000 ευρώ

Περιλαμβάνει αναπλάσεις χώρων εντός του οικισμού Λεονταρίου για την προστασία και ανάδειξη του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις παρέμβασης είναι οι εξής:

-Κεντρική Πλατεία

-Χώρος Πρασίνου στο κέντρο οικισμού-γενική διαμόρφωση οδού

-Πλατεία λαϊκής αγοράς

-Θέση Αναπτυξιακής

-Εσωτερική οδοποιία

-Θέση καραγκούνα – βρύση

-Αύλειος χώρος παιδικού σταθμού και δημοτικού

-Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου διοικητηρίου

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ , ΠΡ/ΣΜΟΥ 600.000 ευρώ

Περιλαμβάνει αναπλάσεις χώρων εντός του οικισμού Κέδρου για την προστασία και ανάδειξη του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις παρέμβασης είναι οι εξής:

 

-Κεντρική πλατεία

-Χώρος Πρασίνου στην είσοδο οικισμού

– Χώρος Πρασίνου στην έξοδο οικισμού

-Θέση σχολικός κήπος 1

-Θέση σχολικός κήπος 2

-Θέση Δημαρχείου-αγροτικής λέσχης

– Εσωτερική οδοποιία

 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων

 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος, σε σχετική του δήλωση για την ένταξη των δυο προτάσεων τόνισε:

 

 

«Η ένταξη είναι το αποτέλεσμα εντατικής δουλειάς και αδιάκοπης προσπάθειας που ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα της θητείας της Δημοτικής Αρχής,

Με στενή συνεργασία  και αποτελεσματικότητα, καταφέραμε να εντάξουμε στο «Αλ. Μπαλτατζής», δυο σημαντικά έργα, που αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στις περιοχές που θα υλοποιηθούν.

 

Έργα πάνω απ’ όλα ουσίας, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αναδείξουν τις ομορφιές και την πολιτιστική παράδοση. Παράλληλα, αποτελεί προτεραιότητά μας  να δώσουμε  ώθηση στην  ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, συνεχίζουμε με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις, που θα προσδώσουν υπεραξία σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Σοφάδων και  θα δώσουν προοπτική ώστε να μείνει ο κόσμος στον τόπο του.»