Παρακαλούμε όπως την 2a Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για την 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΥΖΕΡΙ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας της Κουτσομανή Βασιλικής του Γεωργίου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Κυψέλης .
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τ.Κ Γεφυρίων , ιδιοκτησίας του Σοφού Κων/νου του Νικολάου .
  3. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» , ιδιοκτησίας του Πράντζιου Πασχάλη του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Ανάβρας .
  4. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , ιδιοκτησίας της Κατσαρού Ελένης του Κων/νου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Ανάβρας .