ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 5η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ-ΑΡΤΟΥ” στην ΤΚ Κυψέλης, ιδιοκτησίας του Ζαγανάς Ιωάννης και ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ζαγανά Ιωάννη του Δημητρίου.
2. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής, ιδιοκτησίας της Τσελέμη Αγλαϊα του Βασιλείου.
3. Χορήγηση προέγκρισης, ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε), ως ” ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ” στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας της Σαξώνη Κωνσταντίνα του Σωτηρίου.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προορισμού χρήσης γης στο δημοτικά αγροτεμάχια αριθμ.209 και 210 έκτασης 30,0 στρεμμάτων αναδασμού Φίλιας 1967,σε υφιστάμενο εκκοκκιστήριο βάμβακος (πρώην ΕΛΒΕΤ) πρόκειται να επαναλειτουργήσει με την ίδια χρήση του εκκοκκιστηρίου από την εταιρία ΠΑΓΓΑΙΑ ΑΕΒΕ.
5. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ “ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην ΤΚ Ρεντίνας, ιδιοκτησίας του Ξηρού Πέτρου του Γεωργίου.
6. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Καππαδοκικού , ιδιοκτησίας της Αντωνίου Ελευθερία του Χριστοφόρου.
7. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας του Ευθυμίου Ηλίας του Δημητρίου για το έτος 2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ