Την 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 25η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε..

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την απόσυρση Δημοτικών οχημάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

4. Περί σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

5. Έκδοση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. QEFAKLODJANATOYQEMAL.

Εισηγητής: Aντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

6. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Ορισμός δύο εκπροσώπων, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για την εκπροσώπηση του στις Γενικές Συνελεύσεις και στα άλλα όργανα διοίκησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

8. Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Περί απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την επαύξηση ισχύος από 8ΚVAσε 25ΚVAμε αριθμό παροχής 41521247-01 στην Τ.Κ. Μελισσοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 2/2015) προϋπολογισμού 120.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Έγκριση της αριθμ. 60/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

12. Έγκριση της αριθμ. 57/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2019 (Γ΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

13. Έγκριση της αριθμ. 54/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού  οικ. έτους 2018 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

14. Περί αλλαγής χρήσης κλειστού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βησσαρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Τροποποίηση της αριθμ. 176/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας: «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 442.618,00 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ