Παρακαλούμε όπως την 29η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 24η   συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.703,48 € για εργασίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2014.
  2. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για οικονομική ενίσχυση δημότη.
  3. Ψήφιση πίστωσης 56.282,20 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων και την υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού τροχονόμου.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ