Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων στις 25.01.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 , ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ