Παρακαλούμε όπως την 13η  Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και προσέλθετε για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτική δια περιφοράς) για το έτος 2020, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ σε έκταση εκτός αναδασμού και οριοθέτησης Τ.Κ. Λεονταρίου, (θέση Φουντουκλή), για έκδοση άδειας ανέγερσής κτιρίου σταθμού μικρού Υδροηλεκτρικού έργου – ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΙΙ.
  2. Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων.