Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 24η  Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελλος.

2. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Χαρακτηρισμός Κ.Α. προϋπολογισμού ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης , σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593099 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΡΗ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596827 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης .

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, ΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΑΤΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ, ΓΙΟΥΡΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ και ΜΟΣΧΟΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593220 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ , ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, και ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593219 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41597510 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΟΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΩΜΑ, ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41597512 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΒΑΪΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΒΗΤΑ ΧΡΥΣΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΣΑΒΒΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596842 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΒΑΊΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

16. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

17. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

18. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 6/2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Έγκριση 3ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

20. Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 6/2015)”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Προστασία ανάπλαση ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας – Α΄Φάση (Α.Μ. 12/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

22. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας “Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

23. Αναγκαιότητα σύναψης δανείου και κατάρτισης των όρων του για την υλοποίηση του έργου “Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Σοφάδων” προϋπολογισμού 2.438.546,8 ευρώ και επιλογή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος βάση της οικονομικότερης προσφοράς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

24. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 του Ν. 3584/2007).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ