Παρακαλούμε όπως την 25η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
  3. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 17-10-2019 έως 18-10-2019.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοπράτησης του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε ΑΡΝΗΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 3/2019).
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: ” ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε ΑΡΝΗΣ”, προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 3/2019).
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 10/2017).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ” , προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 10/2017).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ