ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 28η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 15η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)” στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας της Κατσαρού Ελένης του Κωνσταντίνου, για το έτος 2016.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Καρποχωρίου, ιδιοκτησίας του Αγγελόπουλου Γεωργίου του Χρυσοστόμου, για το έτος 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ