Τακτικά Μέλη:

Εκίζογλου Σπυρίδων

Χαρίτος Παναγιώτης

Γούζιος Βασίλειος

Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης•

Καϊας Φώτιος

Κλιάρης Δημήτριος
Αναπληρωματικά Μέλη:

Κουτσομηλιάς Ιωάννης

Δασκαλάς Ανδρέας

Τουλιάς Παναγιώτης

Κεφαλάς Παναγιώτης

Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η Αντιδήμαρχος κ. Αικατερίνη Σκρέτα