Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας συστάδας στο δημοτικό δάσος Θραψιμίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας της  συστάδας 4β – αναγωγικής δρυός (θέσεις Γρίβα φοράδα, Διάσελο, Φουρνότσουμα, Μπαλάλη, Μακρυά Λάκκα, Ρ. Μακρόρεμα, Γκέκα κλπ.) του δημοτικού δάσους Θραψιμίου, με ενδεικτικό λήμμα 437 κ.μ. ξυλώδους όγκου δρυός ή  363 τόνων καυσόξυλων δρυός, σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση και τους όρους διακήρυξης. Σαν πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 45,00 € ανά τόνο καυσόξυλων δρυός.

Εγγραφές Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς ευθύνης ΔΟΠΑΠΣ του Δήμου Σοφάδων Σχ. έτος 2017-18

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2017-2018 αρχίζουν την Δευτέρα 22η Μαΐου 2017 και θα διαρκέσουν ως την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς από 9:00 έως 12:00 π.μ. Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων και άλλων δικαιολογητικών θα παραλαμβάνονται από τους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς τις ίδιες ώρες και από την ιστοσελίδα του

Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας της δασικής συστάδας 4β του διακατεχόμενου δάσους Θραψιμίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Σοφάδες:12-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 8719 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη την αριθ. 93/2017 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας  4β του διακατεχόμενου δάσους Θραψιμίου, στο διαχειριστικό έτος 2017.   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι     Ο ΤΙ   Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την

Πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Σοφάδες:12-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ.8721 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη την αριθ. 107/2017 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων  5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, στο διαχειριστικό έτος 2017.   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι     Ο ΤΙ   Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ 2014-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονεί κάθε δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη πενταετία. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, εξειδικεύοντας στα έργα και στις δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει. Στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής. Το Ε.Π. εκπονείται από την Εκτελεστική Επιτροπή με την

Προκήρυξη για την πλήρωση (πρόσληψη) συνολικά εννέα (09) θέσεων υδρονομέων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Για την πλήρωση(πρόσληψη) συνολικά εννέα (09) θέσεων υδρονομέων Προκηρύσσεται η πλήρωση (πρόσληψη) εννέα (09) θέσεων υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2017 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 44/2017 (ΑΔΑ: ΩΨΠΞΩ1Μ-Θ9Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ.