Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

3-10-2011 Δημόσια Πρόσκληση προς Κοινότητα Μεταναστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Τηλ.: 2443 3 53209  Σοφάδες 03/10/2011 Α.Π. 19421 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων, απευθύνω Δημόσια Πρόσκληση στην Κοινότητα Μεταναστών που κατοικούν στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας, να προσέλθουν την 11/10/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου, για την εκλογή τριών (3) εκπροσώπων τους, στο «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» όπως

22-9-2011 Δημόσια Διαβούλευση για έργο «Ανάπτυξη εφαρμογής τηλεϊατρικής»

Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Τίτλος: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»

Μειοδοτικός Διαγωνισμός για μεταφορά μαθητών Δήμου Σοφάδων για σχολικό έτος 2011-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2011-2012».  Ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) για κάθε δρομολόγιο ξεχωριστά του παραρτήματος Γ «Πίνακες Δρομολογίων», σύμφωνα με τις διατάξεις:

27-7-2011 Προκήρυξη για επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

  Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ   Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10, το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3966/2011 σχετικά με την προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».

Εγκριση Προϋπολογισμού 2011 από Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων με την υπ’ αριθμ. 133/2011 απόφασή του κατά τη Συνεδρίαση της 05-04-2011, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011 τον οποίο συνοπτικά μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στο πιο κάτω εικονίδιο: