Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την πλήρωση (πρόσληψη) συνολικά εννέα (09) θέσεων υδρονομέων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Για την πλήρωση(πρόσληψη) συνολικά εννέα (09) θέσεων υδρονομέων Προκηρύσσεται η πλήρωση (πρόσληψη) εννέα (09) θέσεων υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2017 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 44/2017 (ΑΔΑ: ΩΨΠΞΩ1Μ-Θ9Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ.

Την Παρασκευή 24/3/2017 η λαϊκή των Σοφάδων

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι λόγω της αργίας του Σαββάτου 25 Μαρτίου, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η λαϊκή αγορά των Σοφάδων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαρτίου. Η μεταφορά της λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής του τμήματος (Δημοτικής Ενότητας) για τις «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Άρνης, Μενελαιδας, Ρεντίνας και Ταμασίου», με ενδεικτικό προϋπολογισμό: 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.   Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία σε μορφή rar από εδώ. Για να ανοίξετε το παραπάνω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

  Ο Δήμαρχος Σοφάδων καλεί όσους ενδιαφέρονται για την εκμίσθωση των κάτωθι αγροτεμαχίων με απευθείας συμφωνία, όπως ορίζεται στο άρθρο 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, να καταθέσουν ανοικτές προσφορές την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00΄-12:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σοφάδων: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Α.Α Τ.Κ. η Δ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ/ Τ. ΜΕΤΡΑ ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1 ΑΝΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 331 25 30/11/2016 2 ΦΙΛΙΑ ΜΥΛΟΣ 37 5 30/11/2016 3 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ