Σημαντικα Νεα
  • ...

Δημότες

Μουσική Σχολή

Η Δημοτική Μουσική Σχολή Σοφάδων, μετρά μια μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στην μουσική εκπαίδευση των νεαρών Σοφαδιτών. Μέσα σε ένα άρτια εξοπλισμένο διδακτήριο που στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου,

Βιβλιοθήκη

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας παραθέτουμε τα παρακάτω ιστορικά στοιχεία για τη Βιβλιοθήκη των Σοφάδων. Παρόλο που ο όγκος των συγκεκριμένων πληροφοριών είναι περιορισμένος, αποτελούν βάσιμα στοιχεία για το ιστορικό και την ύπαρξή της ως οργανισμό παροχής πληροφοριών.

Χορήγηση και Ανανέωση Άδειας Παραμονής

Untitled Document Διαδικασία: Ο πολίτης προσέρχεται στον Δήμο για να αιτηθεί την χορήγηση-ανανέωση της άδειας παραμονής του Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Αλλοδαπών παραδίδει μια αίτηση στον πολίτη προς συμπλήρωση. Ο πολίτης συμπληρώνει την αίτηση και την παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου αλλοδαπών επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Αλλοδαπών στέλνει τα δικαιολογητικά στην περιφέρεια. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Περιφέρειας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά που του στάλθηκαν

Διαδικασία Πληρωμής 0.5% από επιχειρήσεις

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Πληρωμή 0.5% από επιχειρήσεις Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Πληρωμή 0.5% από επιχειρήσεις Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Έρχονται οι δημότες στο τμήμα τελών, κάθε 3μηνο για επιχειρήσεις Β” κατηγορίας, κάθε μήνα για ανώνυμες εταιρίες. Διαδικασία που ακολουθείται Έρχονται οι δημότες στο τμήμα τελών, κάθε 3μηνο για επιχειρήσεις Β” κατηγορίας, κάθε μήνα για ανώνυμες εταιρίες. Υποβολή εσόδων της επιχείρησης στο διάστημα (τριμηνιαία ή μηνιαία έσοδα)

Διαδικασία Πληρωμής τέλους πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών και κλήσεων

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Πληρωμής τέλους πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών και κλήσεων Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Πληρωμή τέλους πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών και κλήσεων Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες  Εναρκτήριο γεγονός Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος. Διαδικασία που ακολουθείται Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος. Βεβαιώνεται από υπάλληλο του Τμήματος ή από τη Δημοτική Αστυνομία η οφειλή και παράγεται

Διαδικασία Βεβαίωσης τέλους για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Βεβαίωσης τέλους για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Βεβαίωσης τέλους για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος ή από Δημοτική Αστυνομία (έλλειψη αδείας ή παράνομη κατάληψη). Διαδικασία που ακολουθείται Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος ή από Δημοτική Αστυνομία (έλλειψη αδείας ή

Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες. Διαδικασία που ακολουθείται Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες. Οι δημότες προσέρχονται στο κοιμητήριο, και πληρώνουν  τα τέλη καθαριότητας. Untitled Document

Διαδικασία Πώλησης Ταφών

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Πώλησης Ταφών Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Πώλησης Ταφών Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες  Εναρκτήριο γεγονός Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον δημότη. Διαδικασία που ακολουθείται Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον  δημότη. Παραλαμβάνεται η αίτηση του δημότη. Το τρίτο βήμα αφορά την έγκριση ή μη της πώλησης του τάφου. Είσπραξη στο κεντρικό ταμείο. Untitled Document