Σημαντικα Νεα
 • ...

Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Α΄ Τριμήνου)

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Α΄ Τριμήνου)

+

Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2015 (Δ΄ Τριμήνου)

+

Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 Δήμου Σοφάδων

+

Περί σύνταξης του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2016

+

Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2015 (Γ΄ Τριμήνου)

+

Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2015 (Β΄ Τριμήνου)

+

Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2014 (Δ Τριμήνου)

+

Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2015 (Α Τριμήνου)

+

Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2013 Δήμου Σοφάδων

+

Απόφαση Ο.Ε. για τριμηνιαία έκθεση Γ” τριμήνου 2014

+

Τριμηνιαία έκθεση Β” τριμήνου εσόδων εξόδων Δήμου Σοφάδων 2012

+

Τριμηνιαία έκθεση εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2011

+

Απόφαση καθορισμού όρων δημοπράτησης αγροτεμαχίων 2011

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης Γ” τριμήνου στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σοφάδων

 Την απόφαση μπορείτε να τη δείτε εδώ.

+

Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης Β” τριμήνου στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σοφάδων

Την απόφαση μπορείτε να τη δείτε εδώ.

+

Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης Α” τριμήνου στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σοφάδων

Την απόφαση μπορείτε να τη δείτε εδώ.

+

10η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 3η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 10η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ. 2/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 00-8113.00, Κ.Α. 00-8115.00, Κ.Α. 10-8115.01, Κ.Α. 10-8113.00, Κ.Α. 10-8116.01, Κ.Α. 30-8113.00 και Κ.Α. 35-8113.00 λόγω παραγραφής.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 00-8113.00, 00-8115.00, 10-8115.01, 10-8113.00, 10-8116.01, 30-8113.00 και 35-8113.00.
 3. Τροποποίηση της αρ. 14/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 20-8113.00, και Κ.Α. 25-8113.00 λόγω παραγραφής.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 15/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 20-8113.00 και 25-8113.00 λόγω παραγραφής.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 7. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 8. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Α” Τριμήνου).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης ή μη για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου.
 10. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση είκοσι τριών στρ. του αρ. 267 δημοτικού αγρού, το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας.
 11. «Περί εγκρίσεως του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών της υπηρεσίας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΝΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΪΑΔΑΣ, ΡΕΝΤΙΝΑΣ,ΤΑΜΑΣΙΟΥ».
 12. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης: «Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών Αντλιοστασίων Δήμου Σοφάδων».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη κλήση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
6. Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2017.
7. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 22η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς» του έτους 2017 και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 4. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για τη κλοπή αντλητικών μηχανημάτων.
 5. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 8/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή του Κωνσταντίνου Πρίτσα του Ηλία.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την αρ. 97/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη αγωγή (μικροδιαφοράς) του Στυλιανού Σακελλαρίου.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας REDECON A.E.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 7η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 4η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2016.
 4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων του Δήμου Σοφάδων έτους ( Δ” Τριμήνου).
 5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2017» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 6. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 97/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
 7. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για τη κλοπή αντλητικών μηχανημάτων.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη αγωγή (μικροδιαφοράς) του Στυλιανού Σακελλαρίου.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας REDECON A.E.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 24η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 3η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 13η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄προσέλθετε για την 1η  (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, γιατί: έχει καταστεί επείγουσα και έκτακτη ανάγκη η έγκριση πραγματοποίησης αρχικών δαπανών του Δήμου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

24η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 24η  συνεδρίαση  Έκτακτη της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σύμφωνα με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος.

 

 

 Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφο της μας γνωστοποιεί ότι αναπέμπει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017,προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της πρ.7 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 να προχωρήσουμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών στις απαιτούμενες ενέργειες αναμόρφωσης αυτού καθώς και του Ο.Π.Δ.(εφόσον απαιτείται) οικ. έτους 2017. 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

  ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την   20η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων (Ν.4412/16) γι το έτος 2017.
 2. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2017, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 3. Ψήφιση πίστωσης 400,00€ για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.
 4. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου στην Τ.Κ. Πασχαλίτσας.
 5. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου στην Τ.Κ. Κέδρου.
 6. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας προς απόδοση ακινήτων από ρυμοτομική απαλλοτρίωση κατά Ρίζου Πολυχρόνη του Μιχαήλ και κληρονόμοι Ρίζου Δημητρίου (Ρίζου Στέλλα του Δημητρίου, Ρίζος Μιχάλης του Δημητρίου).
 8. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2017» , και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 9. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ» , προϋπολογισμού δαπάνης 4.800,00 €.
 10. Ψήφιση πίστωσης 27,60€ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

20ή συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 15η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
 2. Ψήφιση πίστωσης 15.285,00€ για τη συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.
 3. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Σοφάδων.
 4. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ταμασίου.
 5. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μενελαϊδας.
 6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άρνης.
 7. Ψήφιση πίστωσης 220,80€ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
 8. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: «Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού χατζή, πλησίον οικίας κ. Τριανταλή Βάϊου», μετά την ολοκλήρωση του.
 9. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: «Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Δ.Ε. Σοφάδων», μετά την ολοκλήρωση του.
 10. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: «Συμπλήρωση ΦΟΠ στο τέρμα Ομονοίας 18 (22) Σοφάδες», μετά την ολοκλήρωση του.
 11. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: » Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγ.  Βησσαρίου», μετά την ολοκλήρωση του.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2017» πρ/σμού δαπάνης 127,03 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2017» πρ/σμού δαπάνης 296,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού 366.920,02 με Φ.Π.Α.
 15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε υπαίθριες θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις, καθώς και χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς, έτους 2016 και εφεξής.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

  ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 Δήμου Σοφάδων.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2016 (Γ” Τριμήνου).
 4. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16).
 6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων.
 7. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.
 8. Υποκατάσταση αναδόχου για την σύνταξη μελέτης «Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Τ.Κ. Ρεντίνας» μετά από αίτημα του ιδίου.
 9. Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αρ. 2110/165044/29-9-2016 απόφασης του Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Σ. (Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας).

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 30η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για λοιπές συνδρομές.
 2. Ψήφιση πίστωσης 212.192,74 € για τις εγκαταστάσεις ηλ/σμού – υπογειοποίηση δικτύου ηλ/σμού.
 3. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 €, € για στραγγιστικά τέλη.
 4. Ψήφιση πίστωσης 20.014,06€, για την Αθλητική δραστηριότητα – Προγράμματα άθλησης για όλους.
 5. Ψήφιση πίστωσης 900,00 € για εισφορές ΙΚΑ για οργάνωση κατασκηνώσεων.
 6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματο δίκτυο.
 7. Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ Βαθυλάκκου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 30η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 174/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
3. Έγκριση παράτασης ή μη σύμβασης εκμίσθωσης έκτασης 500 τ.μ. στη θέση «Τουρμπέ» της Τ.Κ. Αχλαδιάς στην οποία η εταιρεία COSMOTE έχει εγκαταστημένη κεραία.
4. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Κέδρου.
5. Περί Ανάθεσης της «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ» Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2023.
6. Περί Ανάθεσης της «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 15η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Κατακύρωση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου Δ.Ε. Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2015-2024».
 2. Κατακύρωση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου Δ.Ε. Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2023».
 3. Ψήφιση πίστωσης 9.179,01 € για απόδοση επιχορήγησης στην ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. για μισθοδοσία προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ & ευπαθών ομάδων.
 4. Ψήφιση πίστωσης 2.600,00 € για την απόδοση επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 5. Ψήφιση πίστωσης 7.000,00 € για την προμήθεια Η/Υ.
 6. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00€ για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.
 7. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00 € για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μενελαϊδας.
 8. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Άρνης.
 9. .Ψήφιση πίστωσης 1.400,00 € για την αποπληρωμή του ερευνητικού προγράμματος πιλοτικής βελτίωσης βοσκοτόπων στο Δήμο Σοφάδων.
 10. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για την πληρωμή τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων.
 11. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για την προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Άρνης.
 12. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ταμασίου.
 13. Ψήφιση πίστωσης 4.820,40 € για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου.
 14. Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για τις εργασίες αποξήλωσης παιδικών οργάνων χαρών.
 15. Ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για την κατασκευή βάσης έδρασης γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Ασημοχωρίου.
 16. Ανάκληση της αρ. 185/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων, που αφορά την έγκριση πρακτικών δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1002,30 τ.μ. του Δήμου στην Τ.Κ. Θραψιμίου.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 30η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 174/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
3. Έγκριση παράτασης ή μη σύμβασης εκμίσθωσης έκτασης 500 τ.μ. στη θέση «Τουρμπέ» της Τ.Κ. Αχλαδιάς στην οποία η εταιρεία COSMOTE έχει εγκαταστημένη κεραία.
4. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Κέδρου.
5. Περί Ανάθεσης της «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ» Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2023.
6. Περί Ανάθεσης της «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

11η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 11η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ψήφιση πίστωσης 10.000 € για φόρους – τόκους.
 2. Ψήφιση πίστωσης 1.938,40 € για συνδρομή στο Δήμος ΝΕΤ.
 3. Ψήφιση πίστωσης 27,60 € για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης υπαλλήλου εκτός έδρας.
 4. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για την προμήθεια επίπλων.
 5. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για την προμήθεια υλικών που αφορά επισκευή – συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων.
 6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 7. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για το έργο «Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ Αηδονοχωρίου.
 8. Ψήφιση πίστωσης 65.000,00 ε για το έργο «Κατασκευή τεχνικών και τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μενελαϊδας».
 9. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων έτους 2016.
 1. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2016 (Β” Τριμήνου).
 1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 7/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για οφειλές.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 67/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για οφειλές.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 30η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Ψήφιση πίστωσης 500 € για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.
2. Ψήφιση πίστωσης 1.488,00€ για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής πληροφόρησης από διαδικτυακή βάση πληροφοριών της νομοτέλειας (συνδρομή).
3. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 31/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 14/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και υπαλλήλων.
5. Ψήφιση πίστωσης 120,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
6. Ψήφιση πίστωσης 120,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
7. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 16/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
9. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Συμπλήρωση ΦΟΠ στο τέρμα Ομονοίας 18 στην Δ.Ε. Σοφάδων», συνολικού ποσού 1.100,11 ευρώ με το Φ.Π.Α.

10. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίου», συνολικού ποσού 1.100,11 ευρώ με το Φ.Π.Α.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

8η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 10η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Ψήφιση πίστωσης 41.457,58€ για ΔΕΗ-έξοδα προηγούμενης χρήσης.
2. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00€ για συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων Δ.Ε. “Αρνης.
3. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00€ για στραγγιστικά τέλη.
4. Ψήφιση πίστωσης 15.285,00€ για τη συμμετοχή στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε..
5. Ψήφιση πίστωσης 1.845,00€ για την υγειονομική έκθεση για την αναγνώριση φυσικού πόρου Λουτρών Σμοκόβου.
6. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00€ για τη συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο του Δικτύου Ιαματικών πηγών Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας-ΔΙΑΜ.
7. Ψήφιση πίστωσης 650,00€ για την προμήθεια ένδυσης εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού.
8. Ψήφιση πίστωσης 700,00€ για εισφορές προηγούμενης χρήσης στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας πόλεων-Προαγωγής Υγείας.
9. Ψήφιση πίστωσης 4.800,00€ για την επισκευή δημοτικών κτιρίων .
10. Ψήφιση πίστωσης 21.585,80€ για οφειλές Δημοτικών επιχειρήσεων σε Δ.Ο.Υ.& ασφαλιστικούς οργανισμούς.
11. Ψήφιση πίστωσης 11.000,00€ για την πληρωμή υπαλλήλων ΚΕΠ ορισμένου χρόνου.
12. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια μεταλλικών δοκών θυροφραγμάτων.
13. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «μία νέα παροχή με αριθμό 41601913-01 σε πλατεία στην Δυτική Επέκταση του Δήμου Σοφάδων», συνολικού ποσού 290,85 ευρώ με το Φ.Π.Α.
14. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου: «μία νέα παροχή με αριθμό 41601915-01 σε πλατεία στην Δυτική Επέκταση του Δήμου Σοφάδων», συνολικού ποσού 290,85 ευρώ με το Φ.Π.Α.
15. Ανάκληση της αρ.96/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός εκ νέου υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ Αχλαδιάς», συνολικού ποσού 355,62€ με το Φ.Π.Α.
16. Ανάκληση της αρ.99/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός εκ νέου υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λεονταρίου από το Γυμνάσιο – Λύκειο Λεονταρίου προς την επαρχιακή οδό «, συνολικού ποσού 323,27€ με το Φ.Π.Α.
17. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού Χατζή, πλησίον οικίας κ. Τριανταλή Βάϊου» ,συνολικού ποσού 2.200,22€ με το Φ.Π.Α.
18. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου :» Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Δ.Ε Σοφάδων», συνολικού ποσού 5.500,56€ με το Φ.Π.Α.
19. Ανάκληση της αρ.100/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 12/2016 απόφαση του ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
20. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Θραψιμίου.
21. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Γεφυρίων.
22. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: «Παραλλαγή δικτύων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Ρεντίνας», μετά την ολοκλήρωση του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 26η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθμ.11/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για ΔΕΗ.
2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ.5/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ.
3. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ.45/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωση πίστωσης για ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.
4. Ψήφιση πίστωσης 1.800,00€ για μισθώματα αμαξοστασίου Δημοτικών Μηχανημάτων Τ.Κ. Λεονταρίου.
5. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.
6. ψήφιση πίστωσης 3.411,16€ για ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ πεντάμηνων προγράμματος προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ ΕΣΠΑ.
7. Ψήφιση πίστωσης 1260,58€ για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών στα ρέματα Τ.Κ.Ρεντίνας.
8. ψήφιση πίστωσης 1.500,00€ ως αμοιβή για σύνταξη πίνακα υλοτομίας στο διακατεχόμενο δάσος Αηδονοχωρίου, διαχειριστικό έτος 2016.
9. ψήφιση πίστωσης 1.500,00€ ως αμοιβή για σύνταξη πίνακα υλοτομίας στο διακατεχόμενο δάσος Βαθυλάκου, διαχειριστικό έτος 2016.
10. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00€ για την πληρωμή έκτακτου προσωπικού.
11. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης.
12. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια κλιματιστικών.
13. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια ξυλείας (επισκευής-συντήρησης παγκακίων σε πλατείες & Κ.Χ.).
14. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ταμασίου.
15. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άρνης.
16. ψήφιση πίστωσης 1.353,00€ για την αντλία σιντριβανιού.
17. Ψήφιση πίστωσης 1.700,00€ για έκτακτα έξοδα.
18. Ψήφιση πίστωσης 583,60€ για λοιπές συνδρομές.
19. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για εργασίες συντήρηση-καθαριότητας Νεκροταφείου.
20. Τροποποίηση της αρ.65/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η όποια αφορά στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση Δημοτικών φόρων και τελών ή απαλλαγή από αυτούς για απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
21. Ψήφιση πίστωσης 24.000,00€ για καθαρισμό αποστραγγιστικών καναλιών Δ.Ε. Σοφάδων.
22. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
23. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2016 (Α” Τριμήνου).
24. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: «Παραλλαγή δικτύου στην ΤΚ Λεονταρίου στη θέση από το Γυμνάσιο-Λύκειο Λεονταρίου προς την επαρχιακή οδό, συνολικού ποσού 323,27€ με το ΦΠΑ λόγω μη υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου.
25. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου μας λόγω παραγραφής τους.
26. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης: «Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Σοφάδων».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 29η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για εκμίσθωση «Δημοτικής Αποθήκης στην ΤΚ Κέδρου».
2. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου, » Παραλλαγή δικτύων ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Ρεντίνας, συνολικού ποσού 519,64 € με Φ.Π.Α».
3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου, «παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Αχλαδιάς, συνολικού ποσού 355,47 € με Φ.Π.Α».
4. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου συμπλήρωση ΦΟΠ σε, «Δημοτική οδό στην ΤΚ Γεφυρίων, συνολικού ποσού 7.991,49 € με ΦΠΑ».
5. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου μιας νέας παροχής ισχύος 15KVA (Νο 1) σε κεντρική οδό με αριθμό παροχής (41602333-01) που βρίσκεται στη διεύθυνση Φίλιας, συνολικού ποσού 290,85 € μαζί με Φ.Π.Α.
6. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου, » παραλλαγή δικτύου στην ΤΚ Λεονταρίου συνολικού ποσού 332,27 € μαζί με το Φ.Π.Α».
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 12/2016 απόφαση του ειρηνοδικείων Καρδίτσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 17η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 7/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για ΟΦΕΙΛΕΣ.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
3. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.
4. Ψήφιση πίστωσης 100,00 € για ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ.
5. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ.
6. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για ΟΡΥΚΤΟ ΥΛΙΚΟ.
7. Αποδοχή ή μη της κινητής περιουσίας των ταπητουργικών εργαστηρίων της απορροφηθείσας εταιρείας «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.».
8. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ.
9. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Ματαράγκας.
10. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Μαυραχάδων.
11. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Αγίου Βησσαρίου.
12. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στη Λάρισα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ