Σημαντικα Νεα
 • ...

Ποιότητα Ζωής

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
 • Προσκλήσεις
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Αγίου Γεωργίου και Ν. Πλαστήρα στη Δ.Κ. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 15/02/2018 ΑΔΑ: ΩΠΣ2Ω1Μ-5Σ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2069
+

Χορήγηση άδειας για παράταση μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην ΤΚ. Ανάβρας, ιδιοκτησίας του Σίμου Κωνσταντίνου του Θωμά, για το έτος 2018.

Ημερομηνία: 01/02/2018 ΑΔΑ: 6471Ω1Μ-05Λ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1326
+

Γνωμοδότηση επί αιτήματος Χούμου Βασιλείου, κατοίκου Βαθυλάκκου για την νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στην θέση «Αλωνάκι» του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Ημερομηνία: 24/11/2017 ΑΔΑ: 6ΠΗΙΩ1Μ-4ΨΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22203
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ Θραψιμίου.

Ημερομηνία: 24/11/2017 ΑΔΑ: 7Δ43Ω1Μ-511 Αρ. Πρωτοκόλλου: 22200
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής ενός δέντρου στην αυλή του 2ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 24/11/2017 ΑΔΑ: ΩΜΙΤΩ1Μ-ΨΕΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22198
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση 4,0 τμ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς, στον αγρό 606 Καρποχωρίου.

Ημερομηνία: 03/10/2017 ΑΔΑ: 7ΧΟ2Ω1Μ-ΒΞ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 18002
+

Ορθή επανάληψη της αριθ.10/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ημερομηνία: 02/10/2017 ΑΔΑ: Ω2ΥΖΩ1Μ-ΚΘΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 17955
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δύο (2) πεύκων επί της οδού Κολοκοτρώνη στη Δημοτική Κοινότητα Σοφάδων.

Ημερομηνία: 02/10/2017 ΑΔΑ: Ω01ΝΩ1Μ-7ΧΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 17947
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής πεύκων σε κοινοτικό χώρο στην Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) .

Ημερομηνία: 02/10/2017 ΑΔΑ: 7ΘΑΙΩ1Μ-04Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 17940
+

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 05/07/2017 ΑΔΑ: Ω0Ε7Ω1Μ-52Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 12348
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην κεντρική πλατεία στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.

Ημερομηνία: 23/06/2017 ΑΔΑ: ΩΠΣΗΩ1Μ-636 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11699
+

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Κυλικείο)» εντός Εργοστασίου ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ στην ΤΚ Φίλιας θέση Τραγάνα, ιδιοκτησίας του Μπαλογίαννη Θεόδωρο του Φωτίου.

Ημερομηνία: 15/05/2017 ΑΔΑ: 6Τ6ΝΩ1Μ-4Α6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8822
+

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας του Ζαρκινού Βασιλείου του Γεωργίου.

Ημερομηνία: 15/05/2017 ΑΔΑ: 69ΚΘΩ1Μ-ΞΡΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8821
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ύδρευσης οικισμού Κέδρου.

Ημερομηνία: 26/04/2017 ΑΔΑ: Ψ53ΦΩ1Μ-ΡΘΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7487
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Σοφάδων με αναγνώριση τσιμεντοστρωμένης παρόδου οδού Ευριπίδου σε πεζόδρομο του σχεδίου πόλης Σοφάδων.

Ημερομηνία: 26/04/2017 ΑΔΑ: 6ΜΩ8Ω1Μ-ΕΞ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7473
+

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής, ιδιοκτησίας της Τσαλέμη Αγλαϊα του Βασιλείου.

Ημερομηνία: 26/04/2017 ΑΔΑ: 7Δ9ΗΩ1Μ-55Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7463
+

1. Χορήγηση προέγκρισης Γνωστοποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) στην ΤΚ Αμπέλου, ιδιοκτησίας της Qοrraj Enkelejda του Bujar.

Ημερομηνία: 26/04/2017 ΑΔΑ: Ω32ΥΩ1Μ-ΝΓΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7454
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σήμανσης στην παιδική χαρά που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου και Πίνδου στους Σοφάδες.

Ημερομηνία: 24/03/2017 ΑΔΑ: 7ΓΝΡΩ1Μ-ΡΝΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5200
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης σχεδίου πόλης στο ΟΤ 182 στη δυτική επέκταση Σοφάδων για χαρακτηρισμό του χώρου σε χώρο ανέγερσης παιδικού σταθμού.

Ημερομηνία: 24/03/2017 ΑΔΑ: ΩΠΥ6Ω1Μ-ΧΧΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5197
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για βιομηχανία παραγωγής τοματοπολτού και πουρέ φρούτων της εταιρείας ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε. στην κτηματική περιφέρεια Φίλιας.

Ημερομηνία: 24/03/2017 ΑΔΑ: 6ΙΗ8Ω1Μ-3ΑΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5191
+

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Ημερομηνία: 9/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄μμ προσέλθετε για την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διατήρησης ή μη, κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Αγίου Γεωργίου και Ν. Πλαστήρα στη Δ.Κ. Σοφάδων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Ημερομηνία: 29/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 29η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30΄μμ προσέλθετε για την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Χορήγηση άδειας για παράταση μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην ΤΚ. Ανάβρας, ιδιοκτησίας του Σίμου Κωνσταντίνου του Θωμά, για το έτος 2018.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

7η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Ημερομηνία: 21/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄πμ προσέλθετε για την 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής ενός δέντρου στην αυλή του 2ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων.
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ Θραψιμίου.
 2. Γνωμοδότηση επί αιτήματος Χούμου Βασιλείου, κατοίκου Βαθυλάκκου για την νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στην θέση «Αλωνάκι» του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Ημερομηνία: 02/10/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 2η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄πμ προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής πεύκων σε κοινοτικό χώρο στην Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) .
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δύο (2) πεύκων επί της οδού Κολοκοτρώνη στη Δημοτική Κοινότητα Σοφάδων.
 3. Ορθή επανάληψη της αριθ.10/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση 4,0 τμ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς, στον αγρό 606 Καρποχωρίου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Ημερομηνία: 20/06/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄πμ προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρου (πλατάνου) στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην κεντρική πλατεία στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.
 3. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Ημερομηνία: 25/04/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την  25η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση προέγκρισης Γνωστοποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) στην ΤΚ Αμπέλου, ιδιοκτησίας της Qοrraj   Enkelejda  του Bujar.
 2. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής, ιδιοκτησίας της Τσελέμη Αγλαϊα του Βασιλείου.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Σοφάδων με αναγνώριση τσιμεντοστρωμένης παρόδου οδού Ευριπίδου σε πεζόδρομο του σχεδίου πόλης Σοφάδων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ύδρευσης οικισμού Κέδρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την  14η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»(ΚΑΦΕ – ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) στην ΤΚ Δασοχωρίου, ιδιοκτησίας του Κόκκαλη Ευθυμίου του Κωνσταντίνου.
 2. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφενείο) στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας του Νικολάου Χρυσόστομου του Κωνσταντίνου.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση 23 στρεμμάτων για κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζας στον αγρό 267 Ματαράγκας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σήμανσης εντός οικισμού Μελισσοχωρίου.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης εκτέλεσης τεχνικών έργων στα ρέματα Τ.Κ Ρεντίνας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

11η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2016

Ημερομηνία: 21/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την  21η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΤΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην Τ.Κ. Ανάβρας, ιδιοκτησίας της Κατσαρού Ελένης του Κωνσταντίνου, για τα έτη 2017 έως 2019.
 2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην Τ.Κ. Ανάβρας, ιδιοκτησίας του Σίμου Κωνσταντίνου του Θωμά, για το έτος 2017.
 3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην Τ.Κ. Ματαράγκας, ιδιοκτησίας του Καρούμπα Κωνσταντίνου του Αθανασίου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Ημερομηνία: 5/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την  5η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση προέγκρισης Γνωστοποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ με τα εξής τμήματα (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ  – ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ)» στην Τ.Κ Γεφυρίων, του Δήμου Σοφάδων ιδιοκτησίας του Κατσικάρα Χαράλαμπου του Αχιλλέα.
 2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» στην Τ.Κ Ματαράγκας, του Δήμου Σοφάδων ιδιοκτησίας της Κατέβα Μάρθα του Θέμη, για το έτος 2016.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στις εργατικές κατοικίες στη Δ.Κ. Σοφάδων.
 4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην Τ.Κ. Ματαράγκας , του Δήμου Σοφάδων ιδιοκτησίας του Τζέκου Ευάγγελου του Αριστείδη   για το έτος 2016.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

9η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Ημερομηνία: 10/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την  10η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής, ιδιοκτησίας της Τσελέμη Αγλαϊα του Βασιλείου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 2 στρεμμάτων για χρήση ποιμνιοστασίου στην Τ.Κ Ματαράγκας.
 3. Κανονισμός διενέργειας και λειτουργίας υπαίθριων θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων καθώς και χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς.

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

8η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Ημερομηνία: 29/09/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την  29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως » ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην ΤΚ Λουτροπηγής, ιδιοκτησίας του Παπαγαλής Αλέξανδρος του Ιωάννη.
 2. Χορήγηση προέγκρισης, ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε), ως «ΚΟΥΡΕΙΟ» στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας του Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου.
 3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Κυλικείο)» εντός Εργοστασίου ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ στην ΤΚ Φίλιας θέση Τραγάνα, ιδιοκτησίας του Μπαλογίαννη Θεόδωρο του Φωτίου.
 4. Ανακοίνωση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από αεριοποίηση βιομάζας.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Ημερομηνία: 28/6/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 28η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην Τ.Κ. Ματαράγκας, ιδιοκτησίας του Καπέλλου Απόστολου του Ηλία, για το έτος 2016.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τ.Κ. Λεονταρίου , ιδιοκτησίας του Σαλαγιάννη Αντωνίου του Γρηγορίου για το έτος 2016.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» στην Τ.Κ. Λεονταρίου, ιδιοκτησίας της Σπυριδώνη Ελένη του Δημητρίου, για το έτος 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Ημερομηνία: 24/05/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 24η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας της Λέκκου Ελπίδα του Γεωργίου.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΤΚ Δασοχωρίου , ιδιοκτησίας της Μπραϊμνιώτη Ιωάννα του Μιλτιάδη για το έτος 2016.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» στην ΤΚ Πασχαλίτσας, ιδιοκτησίας του Παπαματθαίου Νικόλαου του Κυριάκου για το έτος 2016.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού Σοφάδων.
5. Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της δυτικής επέκτασης Σοφάδων ως προς τις χρήσεις γης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1026

Ημερομηνία: 25/04/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Κυλικείο)» στην ΤΚ Αγίου Βησσαρίου στη θέση Ερίκος, ιδιοκτησίας του ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Πατσιαλή Βασίλειο του Κωνσταντίνου.
2. Χορήγηση προέγκρισης που θα λειτουργεί ως «Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ-ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ», στην ΤΚ Καππαδοκικού, ιδιοκτησίας της Σαριμιχαηλίδη Νίκης του Συμεών.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Θραψιμίου, ιδιοκτησίας του Τσιγγινού Αλέξανδρου του Αστερίου, για το έτος 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Ημερομηνία: 05/04/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 5η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ-ΑΡΤΟΥ» στην ΤΚ Κυψέλης, ιδιοκτησίας του Ζαγανάς Ιωάννης και ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ζαγανά Ιωάννη του Δημητρίου.
2. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής, ιδιοκτησίας της Τσελέμη Αγλαϊα του Βασιλείου.
3. Χορήγηση προέγκρισης, ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε), ως » ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας της Σαξώνη Κωνσταντίνα του Σωτηρίου.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προορισμού χρήσης γης στο δημοτικά αγροτεμάχια αριθμ.209 και 210 έκτασης 30,0 στρεμμάτων αναδασμού Φίλιας 1967,σε υφιστάμενο εκκοκκιστήριο βάμβακος (πρώην ΕΛΒΕΤ) πρόκειται να επαναλειτουργήσει με την ίδια χρήση του εκκοκκιστηρίου από την εταιρία ΠΑΓΓΑΙΑ ΑΕΒΕ.
5. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΤΚ Ρεντίνας, ιδιοκτησίας του Ξηρού Πέτρου του Γεωργίου.
6. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Καππαδοκικού , ιδιοκτησίας της Αντωνίου Ελευθερία του Χριστοφόρου.
7. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος » ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας του Ευθυμίου Ηλίας του Δημητρίου για το έτος 2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Ημερομηνία: 08/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 8η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην ΤΚ Αχλαδιάς, ιδιοκτησίας της Κακανή Ελένης του Νικολάου, για το έτος 2016.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην ΤΚ Αμπέλου, ιδιοκτησίας του Πάγκαλου Αλεξάνδρου του Βασιλείου, για το έτος 2016.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΤΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην ΤΚ Λεονταρίου, ιδιοκτησίας της Ευθυμίου Ευθυμίας του Χρήστου, για τα έτη 2016 έως 2018.
4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΤΚ Ασημοχωρίου, ιδιοκτησίας της Μπακογιάννη Ελένης του Κωνσταντίνου, για το έτος 2016.
5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος » ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Φίλιας, ιδιοκτησίας του Βασιλόπουλου Χρήστου του Χρήστου, για το έτος 2016.
6. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας της Κατσαρού Ελένης του Κωνσταντίνου, για το έτος 2016.
7. Χορήγηση προέγκρισης Γνωστοποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» στην ΤΚ Λεονταρίου, ιδιοκτησίας της Καπέλα – Ντερέκα Ευαγγελίας του Βασιλείου.
8. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Καρποχωρίου, ιδιοκτησίας του Κάϊα Αποστόλου του Γεωργίου.
9. Χορήγηση προέγκρισης Γνωστοποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ – ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ)» στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας του Ευαγγελόπουλου Δημητρίου του Γεωργίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

+

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Ημερομηνία: 02/02/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 2α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Η/Υ στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας του Μπούκη Αθανασίου του Ευαγγέλου, για το έτος 2016.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας του Ελευθερίου Δημητρίου του Γεωργίου, για το έτος 2016.
4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕ, ΟΥΖΕΡΙ, ΨΗΣΤΑΡΙΑ)» στην ΤΚ Δασοχωρίου, ιδιοκτησίας της Κόκκαλη Αικατερίνης του Δημητρίου.
5. Χορήγηση προέγκρισης Γνωστοποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) στην ΤΚ Αμπέλου, ιδιοκτησίας του Σοφού Κωνσταντίνου του Νικολάου.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προσδιορισμού χρήσης γης στο δημοτικό αγρό αριθμ. 267 αναδασμού Ματαράγκας 1968 για κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας, σε έκταση 23 στρεμμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

+

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

Ημερομηνία: 28/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 28η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 15η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας της Κατσαρού Ελένης του Κωνσταντίνου, για το έτος 2016.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Καρποχωρίου, ιδιοκτησίας του Αγγελόπουλου Γεωργίου του Χρυσοστόμου, για το έτος 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

+

14η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

Ημερομηνία: 15/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας του Μόσχου Κων/νου του Δημητρίου, για το έτος 2015.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΤΚ Καρποχωρίου, ιδιοκτησίας της Παππά Δήμητρας του Ευθυμίου, για μουσική αορίστου χρόνου.
3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Κυλικείο)» εντός Σφαγείων στην ΤΚ Αγίου Βησσαρίου θέση Ερίκος, ιδιοκτησίας της Νικόλαος Δ. Έξαρχος ΑΕ με Υγειονομικό και Αγορανομικό Εκπρόσωπο τον Γουλιανό Αθανάσιο του Ευαγγέλου.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Σοφάδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

+

13η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

Ημερομηνία: 9/11/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 9η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Θραψιμίου, ιδιοκτησίας του Τσιγγινού Αλεξάνδρου του Αστερίου.
2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας της Κατέβα Μάρθας του Θέμη.
3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Πύργου Κιερίου, ιδιοκτησίας της Πάτρα Σοφίας του Αποστόλου.
4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Καρποχωρίου, ιδιοκτησίας του Αγγελόπουλου Γεωργίου του Χρυσοστόμου.
5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΤΚ Μελισσοχωρίου, ιδιοκτησίας του Ευαγγελογιάννη Ευαγγέλου του Ταξιάρχη, για το έτος 2015.
6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΤΚ Δασοχωρίου, ιδιοκτησίας της Αναστασοπούλου Ολυμπίας του Ματθαίου, για το έτος 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

+

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Ημερομηνία: 31-10-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 31η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για τη 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος της Αθαναϊλίδου Χρυσούλας του Σωτηρίου.
2. Ανάκληση της αριθμ. 13/2014 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματοδών ποτών», στην ΤΚ Πύργου Κιερίου ιδιοκτησίας της Παππά Μαρίας του Ιωάννη.
3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας της Λέκκου Ελπίδας του Γεωργίου.
4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας της Κατέβα Μάρθας του Θέμη.
5. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΑΦΕ – ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας της RACSAN MARIA του BASILE.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΒΑΛΟΣ

+

8η Συνεδρίαση (11-10-2013) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλούμε όπως την 11η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄π.μ. προσέλθετε για την 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, με   θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου» στην Τ.Κ. Αμπέλου , ιδιοκτησίας του Πάγκαλου Βασιλείου του Θωμά.

2.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου» στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής , ιδιοκτησίας της Τσουπαροπούλου Φανής.

3.Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας μουσικής για το Κατάστημα  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ,ιδιοκτησίας της Ζιάκα Ελένης του Αλεξάνδρου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας , για το έτος 2013.