Σημαντικα Νεα
  • ...

2η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

  • Ημερήσιες Διατάξεις
+

2η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 22α  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του στρατηγικού Επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

+

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 6η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 84 παρ.9 Ν.3852/10)».

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

+

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 24η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων (άρθρο 63γ του Ν. 3852/2010).

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 16η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων (άρθρο 63γ του Ν. 3852/2010).
Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στη Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ