Σημαντικα Νεα
 • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

 • Video Συνεδρίασης
 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/08/2017
+

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

 

 

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017
+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/06/2017
+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Β”)

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Α”)

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενός (1) θέματος ως κατεπείγων με τίτλο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Σοφάδων για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ».

Ημερομηνία: 12/10/2017 ΑΔΑ: ΩΥΚ7Ω1Μ-ΝΡΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18941
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/10/2017 ΑΔΑ: 6ΥΥ6Ω1Μ-5ΙΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18756
+

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του υπό επανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/10/2017 ΑΔΑ: 72Θ4Ω1Μ-4ΝΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18709
+

Έγκριση της αριθμ. 101/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2016.

Ημερομηνία: 09/10/2017 ΑΔΑ: Ψ473Ω1Μ-ΠΝΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18632
+

Διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση 4,0 τμ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 606 Καρποχωρίου.

Ημερομηνία: 09/10/2017 ΑΔΑ: 6ΞΤΡΩ1Μ-ΚΜΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18606
+

Περί κοπής πεύκων σε κοινοτικό χώρο στην Τ.Κ. Λεονταρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο).

Ημερομηνία: 09/10/2017 ΑΔΑ: 699ΑΩ1Μ-ΠΙΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18586
+

Περί κοπής δύο (2) πεύκων επί της οδού Κολοκοτρώνη στη Δημοτική Κοινότητα Σοφάδων.

Ημερομηνία: 09/10/2017 ΑΔΑ: Ω7ΛΒΩ1Μ-8ΗΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18579
+

Ορθή επανάληψη της αριθμ. 103/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 09/10/2017 ΑΔΑ: 6ΝΩΒΩ1Μ-Ν6Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 18559
+

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Σοφάδων για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ».

Ημερομηνία: 09/10/2017 ΑΔΑ: ΩΕΞΔΩ1Μ-ΕΣ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 18526
+

Αντικατάσταση μελών της επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.231/2015 απόφασης Δ.Σ.

Ημερομηνία: 04/10/2017 ΑΔΑ: 6ΧΜΨΩ1Μ-Κ3Ψ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18259
+

Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 04/10/2017 ΑΔΑ: 6ΒΣΝΩ1Μ-ΒΗΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247
+

Υποβολή αίτησης στην Π.Ε. Καρδίτσας για να συμπεριληφθούν οι δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις στο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης που θα εκπονηθεί.

Ημερομηνία: 04/10/2017 ΑΔΑ: 7ΜΙΨΩ1Μ-ΙΘ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 18229
+

Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.300,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (έτους 2017).

Ημερομηνία: 04/10/2017 ΑΔΑ: 7ΚΜΤΩ1Μ-ΧΒΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18221
+

Αποδοχή και κατανομή ποσού 59.360,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2017).

Ημερομηνία: 04/10/2017 ΑΔΑ: ΩΠ2ΥΩ1Μ-1ΨΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18218
+

8η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Ημερομηνία: 04/10/2017 ΑΔΑ: Ω635Ω1Μ-ΨΜΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18202
+

Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Ημερομηνία: 04/10/2017 ΑΔΑ: Ω5Ξ9Ω1Μ-ΖΒΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18184
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενός (1) θέματος ως κατεπείγων με τίτλο: α) Πρόταση περί εξαίρεσης των μη αιρετών μελών από την υποχρέωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.

Ημερομηνία: 25/09/2017 ΑΔΑ: 6ΘΧ6Ω1Μ-2Κ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 17380
+

Πρόταση περί εξαίρεσης των μη αιρετών μελών από την υποχρέωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.

Ημερομηνία: 25/09/2017 ΑΔΑ: 6ΖΗΕΩ1Μ-11Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 17374
+

Έγκριση επιστολής διαμαρτυρίας αγροτών Τ.Κ. Καρποχωρίου.

Ημερομηνία: 25/09/2017 ΑΔΑ: ΩΣΚ4Ω1Μ-ΚΞΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 17324
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών (3) θεμάτων ως κατεπείγων με τίτλο : α) Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α΄/θμίας Σχολικής Επιτροπής, β) Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής και γ) Έγκριση επιστολής διαμαρτυρίας αγροτών Τ.Κ. Καρποχωρίου.

Ημερομηνία: 22/09/2017 ΑΔΑ: ΨΓΞ3Ω1Μ-ΨΛΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 17241
+

15η ημερήσια διαταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ.Δ/νση    :   Κιερίου 49

Τ. Κ.              :   43 300-Σοφάδες

Πληροφορίες :   Ζαχαροπούλου  Ευαγγελία

Τηλ.           :   2443 3 53216

Fax               :   2443 3 53263

Ε-mail          :   ezaxaropoulou@sofades.gr

URL : www.sofades.gr

 

 

 

Σοφάδες 29-09-2017

Αριθ. Πρωτ.: -17745-

 

ΠΡΟΣ:

Το Δήμαρχο Σοφάδων

Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 3η  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Αποδοχή και κατανομή ποσού 59.360,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.300,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

4. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

5. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.231/2015 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. 8η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του υπό επανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

8. Υποβολή αίτησης στην Π.Ε. Καρδίτσας για να συμπεριληφθούν οι δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις στο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης που θα εκπονηθεί.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

9. Έγκριση της αριθμ. 101/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 103/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Περί κοπής δύο (2) πεύκων επί της οδού Κολοκοτρώνη στη Δημοτική Κοινότητα Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Περί κοπής πεύκων σε κοινοτικό χώρο στην Τ.Κ. Λεονταρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση 4,0 τμ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 606 Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

 

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 3. ΚΟΥΤΣΟΜΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 4. ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 7. ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 8. ΚΟΥΛΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 9. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 10. ΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 12. ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 13. ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 15. ΓΟΥΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ  ΜΙΛΤΙΑΔΗ
 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 17. ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 18. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 19. ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
 20. ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 21. ΚΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 22. ΚΑΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 23. ΤΣΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
 24. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 25. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 26. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
+

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/09/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 20η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση μελέτης προμήθειας Δήμου Σοφάδων «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» προϋπολογισμού 1.438.052,80 ευρώ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Εκδίκαση ένστασης του αναδόχου «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 12821/13-7-2017 απόφασης κήρυξης έκπτωσής του στο έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Β τρίμηνο).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

9. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

10. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 26 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Βαθυλάκκου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

11. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Βαθυλάκκου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αηδονοχωρίου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 

12. 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 08/09/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 8η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 5/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 ευρώ.

Έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2017 πρακτικού της επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης του κλειστού δημοτικού σχολείου Αγίου Βησσαρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Αποδοχή ή μη παραίτησης προέδρου και μελών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και αντικατάσταση αυτών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Έγκριση ψηφίσματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

17. Συμπλήρωση της αριθμ. 188/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

18. Έγκριση μελέτης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

19. Έγκριση μελέτης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άρνης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου « Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άρνης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άρνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

24. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 26 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Βαθυλάκκου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

25. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Βαθυλάκκου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αηδονοχωρίου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

26. Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Την 11η  Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 12η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Β΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση της αριθμ. 88/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 21η  Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 11η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Πύργου Κιερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Άγιος Γεώργιος».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 11η  Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ενημέρωση για την διοικητική κατάσταση της Ανώνυμης Εταιρείας  «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Συμπλήρωση της αριθμ. 94/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 5η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 6η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/12).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» (Α.Μ. 12/2013).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση της τροποποίησης μελέτης , του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα  Αικατερίνη.

9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.900,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση της αριθμ. 67/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Έγκριση της αριθμ. 62/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Α΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην κεντρική πλατεία στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών στοιχείων χρήσης 2016 της Ανώνυμης Εταιρείας  «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Υιοθέτηση αιτήματος συμπαράστασης προς το Δήμο Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

17. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/06/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 20η  Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε ΟΤΑ» και εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 4η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Μαυραχάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότισσας για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Απόδοση ποσού 3.000,00 € για διαχείριση δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (Α.Μ. 5/2015) προϋπολογισμού 12.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης υπ’ αριθ. 2/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 15/2013).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου « ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ (Α.Μ. 23/11)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 132/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» με την προσθήκη έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 232/2015 απόφαση Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

15. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 3/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

17. Έγκριση 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

18. Έγκριση 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον οικίας Αλεξίου Λάμπρου και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 2.218,11€ με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

20. Προσωρινή εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών Κατασκευών Ανάπτυξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Σοφάδων (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ) και Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Σοφάδων (ΑΝΔΕΣ).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

21. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής μετά την υλοτομία μέρους του τμήματος 26 και του συνόλου των τμημάτων – συστάδων 27 και 7α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής μετά την υλοτομία μέρους της συστάδας 10α και του συνόλου της συστάδας 2α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

24. Εξέταση αιτήματος των Δασικών Συνεταιρισμών Βαθυλάκκου και Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10ε του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Ρεντίνας του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

25. Εξέταση αιτήματος των Δασικών Συνεταιρισμών Βαθυλάκκου και Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 1γ του δημοτικού δάσους Θραψιμίου, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Θραψιμίου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

26. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας –  πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

27. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 4/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

28. Έγκριση ψηφίσματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 16/05/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Δ.Δ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων ως συνδεδεμένο μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ..

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων του ΛΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593104 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΛΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

6. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Έγκριση μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου :α) να στεγαστούν διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου (ΚΕΠ) και β) να δημιουργηθεί πολιτιστικός πολυχώρος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 09/05/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 9η  Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Δ.Δ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Α΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότισσες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΡΧΟΝΤΗ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596821 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593282 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593221 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και ΛΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593106 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593096 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592993 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης απί αιτήσεων των ΦΑΚΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ και ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ.41592967 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

16. Ανακοίνωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων ύδρευσης του οικισμού Κέδρου του Δ. Σοφάδων στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

17. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Σοφάδων με αναγνώριση τσιμεντοστρωμένης παρόδου οδού Ευριπίδου σε πεζόδρομο του σχεδίου πόλης Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

18. Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 85 kVA (Νο 5) 75ΗΡ με αριθμό παροχής 41603164-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Παρόχθιου που βρίσκεται στον Πύργο Κιερίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50891/10-9-2007 (ΦΕΚ Β΄1876) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

20. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

21. Έγκριση παροχής εγγύησης στη σχολική μονάδα ΕΠΑΛ Σοφάδων για ρύθμιση οφειλής στη ΔΕΗ σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

23. Εκδήλωση ενδιαφέροντος ή μη περί αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Λεονταρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

24. Έγκριση της αριθμ. 43/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

Πρακτικό 8ο Συνεδρίασης Δ.Σ. περί ματαίωσης 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. λόγω έλλειψης απαρτίας

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8ο/04-05-2017

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων

 

Ματαίωση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ελλείψη απαρτίας

 

Στους Σοφάδες, σήμερα 4η Μαϊου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄ συνήλθε στην 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων ύστερα από την υπ” αρ. Πρωτ. 7582/28.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί σ’ αυτή.

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντες  (1) Δημοτικός Σύμβουλος και απόντες (26)

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρόντες Απόντες
1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Απών
2. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης Μέλος Δ.Σ. Απών
3. Κουτσομηλιάς Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. Απών
4. Εκίζογλου Σπυρίδων Μέλος Δ.Σ. Απών
5. Κοντοβάς Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
6. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Σ. Παρών
7. Φιλίππου Ηλίας Μέλος Δ.Σ. Απών
8. Ζάβαλος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
9. Κούλπας Ευθύμιος Μέλος Δ.Σ. Απών
10. Αγγελόπουλος Βασίλειος Γραμματέας Δ.Σ. Απών
11. Τουλιάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Απών
12. Χαρίτος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Απών
13. Σκρέτα Αικατερίνη Μέλος Δ.Σ. Απούσα
14. Ζήσης Ευάγγελος Μέλος Δ.Σ. Απών
15. Δασκαλάς Ανδρέας Μέλος Δ.Σ. Απών
16. Γούζιος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Απών
17. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μέλος Δ.Σ. Απών
18. Φαλούτσος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Απών
19. Χατζηγιάννης Απόστολος Μέλος Δ.Σ. Απών
20. Κεφαλάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Απών
21. Τρίγκας Ηλίας Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Απών
22. Κλιάρης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
23. Κάιας Φώτιος Μέλος Δ.Σ. Απών
24. Τσέλιος Φώτιος Μέλος Δ.Σ. Απών
25. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. Απών
26. Καρπούζας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
27. Στουρνάρας Σωτήριος Μέλος Δ.Σ. Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Αθανάσιος Σκάρλος. Επίσης, προσκλήθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι:

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ Απών
ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ Απών
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Απών
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ Απών

Απών ο Δήμαρχος Αθανάσιος Σκάρλος κληθείς νόμιμα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 7582/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρεβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ζαχαροπούλου Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει η προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία ματαίωσε τη συνεδρίαση.

Η ημερομηνία και η ώρα νέας συνεδρίασης θα οριστεί με νέα πρόσκληση που θα δημοσιευθεί και θα γνωστοποιηθεί σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 04/05/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 4η  Μαϊου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Δ.Δ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Α΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότισσες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΡΧΟΝΤΗ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596821 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593282 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593221 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και ΛΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593106 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593096 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592993 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης απί αιτήσεων των ΦΑΚΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ και ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ.41592967 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

16. Ανακοίνωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων ύδρευσης του οικισμού Κέδρου του Δ. Σοφάδων στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

17. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Σοφάδων με αναγνώριση τσιμεντοστρωμένης παρόδου οδού Ευριπίδου σε πεζόδρομο του σχεδίου πόλης Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

18. Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 85 kVA (Νο 5) 75ΗΡ με αριθμό παροχής 41603164-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Παρόχθιου που βρίσκεται στον Πύργο Κιερίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/04/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 11η  Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και καθορισμού αποζημίωσης του αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 3η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.560,33 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 2.218,11 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του κ. Στιβαχτή Ι. και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση της αριθμ. 29/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΟΥΡΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, ΓΡΑΠΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΖΗΣΗ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΑΡΛΑΚΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593103 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ και ΛΙΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593160 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 07/04/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 7η  Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και καθορισμού αποζημίωσης του αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 3η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.560,33 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 2.218,11 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του κ. Στιβαχτή Ι. και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση της αριθμ. 29/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΟΥΡΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, ΓΡΑΠΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΖΗΣΗ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΑΡΛΑΚΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593103 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ και ΛΙΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593160 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 31/03/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
4. Επιστροφή ποσού 75,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
5. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
8. Περί εκμίσθωσης 23 στρεμμάτων για κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στον αγρό 267 Τ.Κ. Ματαράγκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
9. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης στο ΟΤ 182 στη δυτική επέκταση Σοφάδων για χαρακτηρισμό του χώρου σε χώρο ανέγερσης παιδικού Σταθμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
10. Περί σήμανσης στην παιδική χαρά που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου και Πίνδου στους Σοφάδες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
11. Ανακοίνωση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για τη βιομηχανία παραγωγής τοματοπολτού και πουρέ φρούτων της εταιρείας ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε. στην κτηματική περιφέρεια Φίλιας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
12. Τροποποίηση της αριθμ. 85/2017 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
13. Έγκριση της αριθμ. 20/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
14. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 16/03/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.) και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής:Δήμαρχος .

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017..

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού αυτού, μελών της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 15/2013) προϋπολογισμού 180.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

10. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

+

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ημερομηνία: 05/03/2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων στις 5.3.2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

                                                                    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 23/02/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 23η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων ως προς το άρθρο 22 σχετικά με τις θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Εισηγητής : Δήμαρχος.

2. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου, καθώς και δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Περί εγκρίσεως προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση μέρους της προμήθειας:» Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2017″.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης- υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2017 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Υπαγωγή του Δήμου Σοφάδων στη ρύθμιση οφειλών προς το Ι.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ270/Α΄/24-12-2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2016 (Δ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

9. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση μιας νέας παροχής 15 KVA (Νο 1) σε πάρκο με αριθμό παροχής 41602410-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση μιας νέας παροχής 15 KVA (No 1) κεντρική οδό με σριθμό παροχής 41602333-01 που βρίσκεται στη Φίλιας .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Επί αιτήσεων δημοτών για τροποποίηση συμφωνητικών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου » ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οικονομικού έτους 2017: α) παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 € και β) παραλαβής έργων από 5.869,40 € και άνω.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

14. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Καρδίτσας για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες των τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

15. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου μας για το έτος 2017, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

16. Περί αποδοχής μηχανημάτων έργων Δήμων Άρνης, Μενελαϊδας, Ταμασίου και Ρεντίνας που συνενώθηκαν με το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

17. Περί κοπής δέντρων στις εργατικές κατοικίες στη Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σήμανσης εντός του οικισμού Μελισσοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Περί έγκρισης εκτέλεσης τεχνικών έργων στα ρέματα Τ.Κ. Ρεντίνας.

Αντιδήμαρχος: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

20. Συμπλήρωση της υπ” αριθμ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποιητική της αριθμ. 254/2017 απόφασης Δ.Σ.).

Εισηγητής!: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

21. Συμπλήρωση της υπ” αριθμ. 257/2016 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

22. Συμπλήρωση της αριθμ. 20/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής , μείωσης κλπ οφειλών προς το Δήμο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

24. Ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

25. Περί έγκρισης και παραλαβής της υπ” αριθμ.1/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

26. Περί έγκρισης και παραλαβής της υπ” αριθμ.2/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

27. Έγκριση της αριθμ. 3/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

28. Έγκριση της αριθμ.12/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Δ” τρίμηνο).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

29. Περί έγκρισης των πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ Φιλίππου Ηλίας.

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και ΚΛΗΜΕΝΩΒ ΙΑΚΩΒΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593218 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΗΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597066 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης .

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΕΪΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597515 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΕΪΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των ΓΚΑΛΜΠΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΞΑΝΑ ΒΑΪΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και ΑΡΒΙΘΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597498 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΚΑΛΜΠΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596955 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά της.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΚΑΛΑΘΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593225 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΦΑΛΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592989 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΤΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596820 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592968 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593092 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΛΙΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ και ΝΟΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593098 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΒΑΪΑΣ  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΚΟΥΡΑ ΘΩΜΑΗΣ ΜΑΡΙΑΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593147 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  του ΙΩΑΝΝΗ και ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592876 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΒΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΒΟΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592871 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΚΑΝΟΥΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593091 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΖΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ΝΤΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΝΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593094 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

46. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΠΑΓΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ, ΓΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΟΥΚΟΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΡΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΟΣΧΟΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593199 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

47. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΔΕΡΒΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ ,ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593090 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

48. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΑΣΑΒΑ ΗΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΓΡΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597068 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

49. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΝΙΖΑΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΑΖΑΡΙΑΔΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593192 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΖΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

50. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41595561 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

51. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592528 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

52. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των  ΛΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ και ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593018 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

53. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των  ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593109 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

+

1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 24/01/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 24η  Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελλος.

2. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Χαρακτηρισμός Κ.Α. προϋπολογισμού ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης , σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593099 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΡΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596827 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης .

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, ΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΑΤΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ, ΓΙΟΥΡΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ και ΜΟΣΧΟΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593220 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ , ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, και ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593219 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597510 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΟΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΩΜΑ, ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597512 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΒΑΪΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΒΗΤΑ ΧΡΥΣΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΣΑΒΒΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596842 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΒΑΊΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

16. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

17. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

18. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α.Μ. 6/2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Έγκριση 3ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

20. Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 6/2015)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Προστασία ανάπλαση ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας – Α΄Φάση (Α.Μ. 12/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

22. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

23. Αναγκαιότητα σύναψης δανείου και κατάρτισης των όρων του για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Σοφάδων» προϋπολογισμού 2.438.546,8 ευρώ και επιλογή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος βάση της οικονομικότερης προσφοράς σύμφωνα με την υπ” αριθμ. 10/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

24. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 του Ν. 3584/2007).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

 

+

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Ημερομηνία: 30/12/2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 23η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. Έγκριση της αριθμ. 180/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά τη διαμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.163/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Τουλιάς Παναγιώτης.

3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

4. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

5. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

6. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΒΑΪΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596940 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΑ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596962 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596425 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης..

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΓΚΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597724 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΚΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41595030 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΒΑΪΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ και ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596961 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της  ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΤΡΥΓΩΝΑΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592992 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596898 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593276 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά της.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΠΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΠΙΖΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΗΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΚΑΤΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΖΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΣΠΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΚΑΠΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593146 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΠΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597065 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΑΡΜΑΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΡΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΩΜΑ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593093 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΘΩΜΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ και ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592990 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑ του ΒΑΪΟΥ και ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592991 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

21. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 23/12).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

22. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ (Α.Μ. 23/11).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

23. Ανάκληση της αριθμ. 188/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

+

22η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Ημερομηνία: 23/12/2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 23η  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 22η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σύμφωνα με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι αναπέμπει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017 , προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 να προχωρήσουμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών στις απαιτούμενες ενέργειες αναμόρφωσης αυτού καθώς και του Ο.Π.Δ. (εφόσον απαιτείται ) οικ. έτους 2017.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ