Σημαντικα Νεα
  • ...

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Β”)

  • Video Συνεδρίασης
  • Αποφάσεις
  • Ημερήσιες Διατάξεις
+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Β”)

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Α”)

+

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης)

+

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2014 (Δ” τρίμηνο) του Δήμου Σοφαδων

+

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2015 (Α” τρίμηνο) του Δήμου Σοφάδων

+

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2014 (Γ΄ τρίμηνο) του Δήμου Σοφάδων

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής, έτους 2015

+

Ψήφιση τεχνικού προγράμματος έτους 2015

+

Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2015

+

Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού, έτους 2015

+

Αναπροσαρμογή ή μη τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ξενοδοχειακές μονάδες

+

Αναπροσαρμογή ή μη τέλους Νεκροταφείου, έτους 2015

+

Αναπροσαρμογή ή μη τέλους διαφήμισης, έτους 2015

+

Αναπροσαρμογή ή μη τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του Ν. 2539/97) έτους 2015

+

Αναπροσαρμογή ή μη τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών και οδών, έτους 2015

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

+

Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών

+

Απόφαση ορισμού Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

+

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων Εξόδων Β” τριμήνου 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων Εξόδων Α” τριμήνου 2013

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από εδώ.

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2012 (Γ’ τρίμηνο 2012) του Δήμου Σοφάδων

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2012 (Β’ τρίμηνο 2012) του Δήμου Σοφάδων

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Δ.Δ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων ως συνδεδεμένο μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ..

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων του ΛΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593104 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΛΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

6. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Έγκριση μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου :α) να στεγαστούν διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου (ΚΕΠ) και β) να δημιουργηθεί πολιτιστικός πολυχώρος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 9η  Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Δ.Δ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Α΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότισσες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΡΧΟΝΤΗ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596821 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593282 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593221 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και ΛΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593106 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593096 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592993 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης απί αιτήσεων των ΦΑΚΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ και ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ.41592967 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

16. Ανακοίνωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων ύδρευσης του οικισμού Κέδρου του Δ. Σοφάδων στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

17. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Σοφάδων με αναγνώριση τσιμεντοστρωμένης παρόδου οδού Ευριπίδου σε πεζόδρομο του σχεδίου πόλης Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

18. Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 85 kVA (Νο 5) 75ΗΡ με αριθμό παροχής 41603164-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Παρόχθιου που βρίσκεται στον Πύργο Κιερίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50891/10-9-2007 (ΦΕΚ Β΄1876) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

20. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

21. Έγκριση παροχής εγγύησης στη σχολική μονάδα ΕΠΑΛ Σοφάδων για ρύθμιση οφειλής στη ΔΕΗ σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

23. Εκδήλωση ενδιαφέροντος ή μη περί αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Λεονταρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

24. Έγκριση της αριθμ. 43/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

Πρακτικό 8ο Συνεδρίασης Δ.Σ. περί ματαίωσης 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. λόγω έλλειψης απαρτίας

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8ο/04-05-2017

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων

 

Ματαίωση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ελλείψη απαρτίας

 

Στους Σοφάδες, σήμερα 4η Μαϊου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄ συνήλθε στην 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων ύστερα από την υπ” αρ. Πρωτ. 7582/28.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί σ’ αυτή.

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντες  (1) Δημοτικός Σύμβουλος και απόντες (26)

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρόντες Απόντες
1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Απών
2. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης Μέλος Δ.Σ. Απών
3. Κουτσομηλιάς Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. Απών
4. Εκίζογλου Σπυρίδων Μέλος Δ.Σ. Απών
5. Κοντοβάς Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
6. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Σ. Παρών
7. Φιλίππου Ηλίας Μέλος Δ.Σ. Απών
8. Ζάβαλος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
9. Κούλπας Ευθύμιος Μέλος Δ.Σ. Απών
10. Αγγελόπουλος Βασίλειος Γραμματέας Δ.Σ. Απών
11. Τουλιάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Απών
12. Χαρίτος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Απών
13. Σκρέτα Αικατερίνη Μέλος Δ.Σ. Απούσα
14. Ζήσης Ευάγγελος Μέλος Δ.Σ. Απών
15. Δασκαλάς Ανδρέας Μέλος Δ.Σ. Απών
16. Γούζιος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Απών
17. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μέλος Δ.Σ. Απών
18. Φαλούτσος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Απών
19. Χατζηγιάννης Απόστολος Μέλος Δ.Σ. Απών
20. Κεφαλάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Απών
21. Τρίγκας Ηλίας Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Απών
22. Κλιάρης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
23. Κάιας Φώτιος Μέλος Δ.Σ. Απών
24. Τσέλιος Φώτιος Μέλος Δ.Σ. Απών
25. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. Απών
26. Καρπούζας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
27. Στουρνάρας Σωτήριος Μέλος Δ.Σ. Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Αθανάσιος Σκάρλος. Επίσης, προσκλήθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι:

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ Απών
ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ Απών
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Απών
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ Απών

Απών ο Δήμαρχος Αθανάσιος Σκάρλος κληθείς νόμιμα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 7582/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρεβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ζαχαροπούλου Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει η προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία ματαίωσε τη συνεδρίαση.

Η ημερομηνία και η ώρα νέας συνεδρίασης θα οριστεί με νέα πρόσκληση που θα δημοσιευθεί και θα γνωστοποιηθεί σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 4η  Μαϊου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Δ.Δ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Α΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότισσες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΡΧΟΝΤΗ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596821 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593282 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593221 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και ΛΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593106 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593096 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592993 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης απί αιτήσεων των ΦΑΚΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ και ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ.41592967 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

16. Ανακοίνωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων ύδρευσης του οικισμού Κέδρου του Δ. Σοφάδων στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

17. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Σοφάδων με αναγνώριση τσιμεντοστρωμένης παρόδου οδού Ευριπίδου σε πεζόδρομο του σχεδίου πόλης Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

18. Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 85 kVA (Νο 5) 75ΗΡ με αριθμό παροχής 41603164-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Παρόχθιου που βρίσκεται στον Πύργο Κιερίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 11η  Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και καθορισμού αποζημίωσης του αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 3η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.560,33 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 2.218,11 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του κ. Στιβαχτή Ι. και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση της αριθμ. 29/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΟΥΡΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, ΓΡΑΠΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΖΗΣΗ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΑΡΛΑΚΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593103 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ και ΛΙΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593160 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 7η  Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και καθορισμού αποζημίωσης του αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 3η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.560,33 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 2.218,11 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του κ. Στιβαχτή Ι. και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση της αριθμ. 29/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΟΥΡΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, ΓΡΑΠΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΖΗΣΗ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΑΡΛΑΚΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593103 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ και ΛΙΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593160 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
4. Επιστροφή ποσού 75,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
5. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
8. Περί εκμίσθωσης 23 στρεμμάτων για κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στον αγρό 267 Τ.Κ. Ματαράγκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
9. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης στο ΟΤ 182 στη δυτική επέκταση Σοφάδων για χαρακτηρισμό του χώρου σε χώρο ανέγερσης παιδικού Σταθμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
10. Περί σήμανσης στην παιδική χαρά που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου και Πίνδου στους Σοφάδες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
11. Ανακοίνωση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για τη βιομηχανία παραγωγής τοματοπολτού και πουρέ φρούτων της εταιρείας ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε. στην κτηματική περιφέρεια Φίλιας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
12. Τροποποίηση της αριθμ. 85/2017 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
13. Έγκριση της αριθμ. 20/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
14. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.) και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής:Δήμαρχος .

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017..

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού αυτού, μελών της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 15/2013) προϋπολογισμού 180.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

10. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

+

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων στις 5.3.2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

                                                                    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 23η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων ως προς το άρθρο 22 σχετικά με τις θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Εισηγητής : Δήμαρχος.

2. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου, καθώς και δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Περί εγκρίσεως προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση μέρους της προμήθειας:» Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2017″.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης- υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2017 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Υπαγωγή του Δήμου Σοφάδων στη ρύθμιση οφειλών προς το Ι.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ270/Α΄/24-12-2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2016 (Δ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

9. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση μιας νέας παροχής 15 KVA (Νο 1) σε πάρκο με αριθμό παροχής 41602410-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση μιας νέας παροχής 15 KVA (No 1) κεντρική οδό με σριθμό παροχής 41602333-01 που βρίσκεται στη Φίλιας .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Επί αιτήσεων δημοτών για τροποποίηση συμφωνητικών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου » ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οικονομικού έτους 2017: α) παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 € και β) παραλαβής έργων από 5.869,40 € και άνω.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

14. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Καρδίτσας για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες των τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

15. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου μας για το έτος 2017, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

16. Περί αποδοχής μηχανημάτων έργων Δήμων Άρνης, Μενελαϊδας, Ταμασίου και Ρεντίνας που συνενώθηκαν με το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

17. Περί κοπής δέντρων στις εργατικές κατοικίες στη Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σήμανσης εντός του οικισμού Μελισσοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Περί έγκρισης εκτέλεσης τεχνικών έργων στα ρέματα Τ.Κ. Ρεντίνας.

Αντιδήμαρχος: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

20. Συμπλήρωση της υπ” αριθμ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποιητική της αριθμ. 254/2017 απόφασης Δ.Σ.).

Εισηγητής!: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

21. Συμπλήρωση της υπ” αριθμ. 257/2016 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

22. Συμπλήρωση της αριθμ. 20/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής , μείωσης κλπ οφειλών προς το Δήμο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

24. Ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

25. Περί έγκρισης και παραλαβής της υπ” αριθμ.1/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

26. Περί έγκρισης και παραλαβής της υπ” αριθμ.2/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

27. Έγκριση της αριθμ. 3/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

28. Έγκριση της αριθμ.12/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Δ” τρίμηνο).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

29. Περί έγκρισης των πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ Φιλίππου Ηλίας.

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και ΚΛΗΜΕΝΩΒ ΙΑΚΩΒΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593218 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΗΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597066 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης .

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΕΪΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597515 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΕΪΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των ΓΚΑΛΜΠΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΞΑΝΑ ΒΑΪΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και ΑΡΒΙΘΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597498 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΚΑΛΜΠΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596955 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά της.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΚΑΛΑΘΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593225 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΦΑΛΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592989 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΤΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596820 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592968 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593092 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΛΙΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ και ΝΟΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593098 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΒΑΪΑΣ  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΚΟΥΡΑ ΘΩΜΑΗΣ ΜΑΡΙΑΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593147 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  του ΙΩΑΝΝΗ και ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592876 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΒΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΒΟΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592871 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΚΑΝΟΥΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593091 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΖΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ΝΤΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΝΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593094 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

46. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΠΑΓΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ, ΓΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΟΥΚΟΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΡΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΟΣΧΟΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593199 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

47. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΔΕΡΒΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ ,ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593090 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

48. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΑΣΑΒΑ ΗΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΓΡΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597068 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

49. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΝΙΖΑΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΑΖΑΡΙΑΔΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593192 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΖΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

50. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41595561 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

51. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592528 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

52. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των  ΛΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ και ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593018 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

53. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των  ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ  για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593109 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

+

1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 24η  Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελλος.

2. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Χαρακτηρισμός Κ.Α. προϋπολογισμού ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης , σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593099 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΡΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596827 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης .

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, ΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΑΤΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ, ΓΙΟΥΡΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ και ΜΟΣΧΟΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593220 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ , ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, και ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593219 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597510 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΟΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΩΜΑ, ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597512 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΒΑΪΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΒΗΤΑ ΧΡΥΣΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΣΑΒΒΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596842 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΒΑΊΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

16. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

17. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

18. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α.Μ. 6/2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Έγκριση 3ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

20. Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 6/2015)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Προστασία ανάπλαση ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας – Α΄Φάση (Α.Μ. 12/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

22. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

23. Αναγκαιότητα σύναψης δανείου και κατάρτισης των όρων του για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Σοφάδων» προϋπολογισμού 2.438.546,8 ευρώ και επιλογή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος βάση της οικονομικότερης προσφοράς σύμφωνα με την υπ” αριθμ. 10/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

24. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 του Ν. 3584/2007).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

 

+

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 23η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. Έγκριση της αριθμ. 180/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά τη διαμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.163/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Τουλιάς Παναγιώτης.

3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

4. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

5. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

6. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΒΑΪΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596940 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΑ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596962 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596425 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης..

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΓΚΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597724 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΚΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41595030 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΒΑΪΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ και ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596961 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της  ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΤΡΥΓΩΝΑΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592992 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41596898 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593276 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά της.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΠΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΠΙΖΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΗΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΚΑΤΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΖΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΣΠΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΚΑΠΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593146 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΠΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41597065 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΑΡΜΑΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΡΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΩΜΑ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41593093 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΘΩΜΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ και ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592990 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑ του ΒΑΪΟΥ και ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ” αριθμ. 41592991 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

21. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 23/12).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

22. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ (Α.Μ. 23/11).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

23. Ανάκληση της αριθμ. 188/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

+

22η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 23η  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 22η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σύμφωνα με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι αναπέμπει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017 , προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 να προχωρήσουμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών στις απαιτούμενες ενέργειες αναμόρφωσης αυτού καθώς και του Ο.Π.Δ. (εφόσον απαιτείται ) οικ. έτους 2017.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

+

21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 7η  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α.Μ. 6/2012).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

2. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.800,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 4/2015).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

4. Παράταση της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου στο έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών καθώς και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότες μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

10. Έγκριση της αρ. 165/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Γ΄ τρίμηνο).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

11. Ανανέωση επαγγελματιών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

13. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων λόγω θανάτου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Έγκριση της αρ. 51/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

16. Έγκριση της αρ. 52/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την κατάρτιση και την ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

17. Έγκριση της αρ. 53/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων – εξόδων της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. για το οικ. έτος 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

18. Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Σοφάδων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

19. Συμμετοχή στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ5002212.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

20. Παραχώρηση προς χρήση του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βησσαρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

21. Έγκριση ή μη απόφασης περί αγοράς οικοπέδου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού κτιρίου πρώην Δημαρχείου Άρνης, για τις ανάγκες στέγασης του Γραφείου Κτηματογράφησης για το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

   

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

+

20η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 15η  Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 20η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

+

19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 15η  Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σοφάδων, έτους 2017.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση της αριθμ. 163/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

3. Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

5. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Άρνης, Μενελαϊδας, Ρεντίνας και Ταμασίου, προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης .

6. Έγκριση κανονισμού διενέργειας και λειτουργίας υπαίθριων θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων καθώς και χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

7. Καθορισμός τέλους παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε υπαίθριες θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις , καθώς και χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς, έτους 2016 και εφεξής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Αποδοχή συνέχισης των πράξεων του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

10. Έγκριση της 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α/Μ.7/2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση της 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α/Μ.6/2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ» (Α.Μ.3/2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ.15/2012).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

 

+

18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 8η  Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΗΚΟΙΕΔΣ για την εξασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας της ΔΗΚΟΙΕΔΣ (ως δικαιούχου), για την υποβολή και υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ» στην Κ.Π.019/2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2017», προϋπολογισμού δαπάνης 366.920,02 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2017» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς έτους 2017» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (διαμερίσματος) στη Λάρισα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Αποδοχή ποσού 3.750,96 € από τη Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (ΠΑ.ΔΥ. Θ. Α.Ε.).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 2 στρεμμάτων για χρήση ποιμνιοστασίου στην Τ.Κ. Ματαράγκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 04/2015) προϋπολογισμού 170.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

 

11. Γνωμοδότηση για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενων αρδευτικών αντλιοστασίων (Υ124, Υ125, Υ129, Υ153) και συνοδών έργων στην Τ.Κ. Κυψέλης της Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Ορισμός μέλους επιτροπής (με τον αναπληρωματικό του ) Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Έγκριση χορήγησης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

14. Ορισμός μελών για τη σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Έκδοση απόφασης – γνωμοδότησης για την οριοθέτηση ρέματος στη θέση Πάλιτσκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

18. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

19. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

20. Έγκριση της αριθμ. 141/2016 απόφασης απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

21. Έγκριση της αριθμ. 140/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

22. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2016 (Γ΄τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

23. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

24. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας της ετερόρρυθμης εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

26. Έγκριση μελέτης και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση φωτισμού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

27. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2016).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

28. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄, για το μήνα Νοέμβριο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

+

17η Συνεδρίαση (Ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 8η  Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 17η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

+

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση της αρ. 142/2016 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον πίνακα των δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότισσας για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότες μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού αυτού , μελών της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α.Μ. 6/2012) προϋπολογισμού 420.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Έκδοση απόφασης – γνωμοδότησης για την οριοθέτηση ρέματος στη θέση Πάλιτσκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Έγκριση της αριθμ. 129/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Β” τρίμηνο).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

9. Έγκριση της αριθμ. 138/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

10. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ” , για το μήνα Οκτώβριο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

+

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από αεριοποίηση βιομάζας , εγκατεστημένης ισχύος 800kW , στη θέση «Ματαράγκα» του Δ. Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Α.Μ. 18/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

4. Λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σοφάδων κατά το Σάββατο και ανάκληση της αριθ. 106/2016 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

5. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄, για το μήνα Σεπτέμβριο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση της αριθ. 97/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

7. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. ΜΠΕΡΝΑΡΑ ΒΑΪΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

9. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2016).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

11. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ