Σημαντικα Νεα
  • ...

Ορισμός Αντιδημάρχου Κούλπα Ευθύμιου

  • Αποφάσεις
+

Ορισμός Αντιδημάρχου Κούλπα Ευθύμιου

+

Ορισμός Αντιδημάρχου Αλεξόπουλου Βασίλειου

+

Παραίτηση Αντιδημάρχου Αλεξόπουλου & Ορισμός Αντιδημάρχου Ζήση

+

Παραίτηση Αντιδημάρχου Ζάβαλου & Ορισμός Αντιδημάρχου Σκρέτα

+

Απόφαση Δημάρχου – Τροποποίηση απόφασης εντεταλμένου

+

Απόφαση Δημάρχου περί μη παροχής αντιμισθίας σε Ζάβαλο Δημητρη

+

Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός Αντιδημάρχου Κούλπα

+

Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός Αντιδημάρχου Κουτσομηλιά

+

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με παραίτηση Αντιδημάρχου Παπαμαργαρίτη Χαράλαμπου

+

Απόφαση Δημάρχου για παροχή αντιμισθίας Αντιδημάρχου

+

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό αναπληρωτή του

+

Απόφαση Δημάρχου για μεταβίβαση αρμοδιότητας διαχείρισης λογαριασμών του Δήμου

+

Απόφαση ορισμού Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

+

Απόφαση ορισμού εντεταλμένων συμβούλων

+

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Πολεοδομίας – Π εριβάλλοντος– Κτηριακών εγκαταστάσεων – Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού – Πολιτικής προστασίας

+

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Υποδομών – Πολιτισμού

+

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Τομέα

+

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

+

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών

+

Απόφαση περί αποδοχής παραίτησης Αντιδημάρχου